Вести

НБ: Годишен раст од 8,0% на вкупните депозити и од 5,3% на вкупната кредитна поддршка

21.11.2023г.

Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 8,0%, како резултат на повисоките депозити на двата сектора, со поизразен придонес на секторот домаќинства. 

Годишниот пораст на кредитите од 5,3%, произлегува од зголемувањето на кредитите на двата сектора, со поголем придонес на секторот домаќинства. 

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на: 

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2023/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2023_oktomvri_mk.pdf

ПРЕПОРАЧАНО

Најчитано