Ценовник


 

•Објава на банер (300x250 инчи) во период од еден месец: 399 евра

•Објава на банер (300x250 инчи) во период од две недели249 евра

•Објава на банер (300x250 инчи) во период од една недела149 евра

 

Објава на ПР текст на www.ekonomijaibiznis.mk : 25 евра

Објава на ИНТЕРВЈУ на www.ekonomijaibiznis.mk : 50 евра


Сите горенаведени цени се без ДДВ и се однесуваат на денарска противвредност на износот во евра на денот на плаќањето.