Ценовник


 

•Објава на банер (300x250 инчи) во период од еден месец: 359 евра

•Објава на банер (300x250 инчи) во период од две недели224 евра

•Објава на банер (300x250 инчи) во период од една недела134 евра

 

Објава на ПР текст на www.ekonomijaibiznis.mk + објава на социјалните канали FB/Instagram/LinkedIn/Twitter: 50 евра

Објава на ИНТЕРВЈУ на www.ekonomijaibiznis.mk + објава на социјалните канали FB/Instagram/LinkedIn/Twitter: 100 евра


Сите горенаведени цени се без ДДВ и се однесуваат на денарска противвредност на износот во евра на денот на плаќањето.