Вести

Возилата на Брако ќе го чистат Крит

19.05.2023г.

Општината Фаистос на грчкиот остров Крит набави две електрични возила на БРАКО, од моделот GM 500 ZE.

Општината има цел  да го електрифицира возниот парк и да ја подобри ефикасноста на комуналната служба со цел хигиената на градските улици да се одржува подобро и притоа без загадување на водухот.

Дел од квалитетите на ова возило поради кои комуналните служби во општината го одбраа се тростепен систем за филтрација на прав, големa вшмучувачка моќ и можност да собира различен отпад - од прашина до цврст отпад, исклучително тивкиот режим на работа, малите трошоци за дополнување на литиум-јонските батерии со кои се движи возилото, ергономскиот дизајн и  лесното управување.

Преку линијата на електрични и водородни возила за одржување на хигиена, БРАКО и неговиот бренд ГРИН МАШИНС ги поддржуваат локалните власти во одржувањето почисти градови и поздрава животна средина.

Возилата се користат во урбани средини во над 60 држави во светот.

ПРЕПОРАЧАНО