Вести

Менаџмент на промени: носители на промени и имплементација на менаџмент на промени

М6 Едукативниот центар организира дводневна работилница на тема Менаџмент на промени, на 24. и 25. јуни (четврток и петок). Главниот фокус на работилницата ќе биде како да се посетигне ефективно водење на компании и организации низ време на промена и транзиција, и како тоа е една од најважните вештини на денешните бизнис лидери. Клучно е за обезбедување и одржување на успехот на една организација, да се задржи себеси пред кривата во врска со новите трендови во индустријата, како и технологијата, и да разбере и предвиди како ова може да влијае на работното место во сегашноста, но и во иднина.

На оваа работилница, учесниците ќе имаат можност да се запознаат со процесот на имплементација на управување со промените во нивните организации, како и за менаџерските вештини потребни за водење на тие органзациски промени.
Дел од темите ќе вклучат и: анализа на двигателите на промените, разбирање и решавање на отпорноста кон промените, предвидување на влијанието на промените и подготвување да бидеш лидер во време на промени и транзиција. Покрај интерактивните сесии и дискусиите со учесниците, предавачката претстави и комбинација на алатки и вежби за учење.

Работилницата ќе се реализира онлајн на платформата Zoom, со почеток во 12:30 часот и двата дена.

Регистрациите се отворени и може да се регистрирате на следниот линк: http://m6.edu.mk/events/change-management-drivers-of-change-and-change-management-implementation/

ПРЕПОРАЧАНО