Финансии / Банкарство

Прва регионална асоцијација за техничка анализа

Економија и бизнис | печатено издание | октомври 2023г.

По повод започнување со работа на Здружението на пазарни техничари од Јужна и Источна Европа – СЕЕМТ, на 18.9.2023 година, во М6 едукативниот центар се одржа Првата регионална конференција за техничка анализа. Конференцијата беше на тема техничка анализа на финансиските пазари на која предавачи со светко реноме ги презентираа своите видувања за најновите случувања на финансиските пазари и нивни анализи за тоа што може да очекуваме на пазарите во наредниве неколку месеци. Беа презентирани анализи за: главните валутни парови, пазарот на обврзници, берзански стоки, биткоин и многу повеќе. Особено би сакала да ја издвојам презентацијата на Матеј Рајсман (Matej Reisman) кој се обиде да направи споредба на различните професионални сертификати при што ја истакна потребата за поголема едукација и стручно доусовршување на колегите од финансиската индустрија. Не помалку интересен беше и делот со кој се обиде да покаже дека техничка анализа може да се применува и на нашите регионални берзи, земајќи ја предвид ниската ликвидност со која се соочуваат сите, во помала или поголема мера. Даде своја анализа за движењето на цената на акциите на компаниите на Сава Ре и на Алкалоид.
На панел-дискусијата се дискутираше за иднината и за импликациите на вештачката интелигенција во финансискиот сектор, особено кај сегментите на пазарот на капитал и на управувањето со средства. Заедно со моите колеги Дарио Бјелкановиќ, Александер Савески, Коста Ивановски, ЦФА и Артан Ѓерѓи (Dario Bjelkanovic, Alexander Saveski, Kosta Ivanovski, CFA и Artan Gjergji) разговаравме за предизвиците со кои се соочуваат пазарите на капитал од Западен Балкан и ниското ниво на користење техничка анализа. Главната причина е што со оглед на ниското ниво на ликвидност и многу други објективни фактори, пазарните цени не се целосно застапени на пазарот, што го отежнува користењето на техничката анализа кај индустриските експерти. Како и да е, со оглед на тековната силна поврзаност на генерацијата зет со социјалните медиуми, со финтек и со блокчејн технологијата, сите ние ја истакнавме потребата финансиското образование да ги комбинира заедно технологијата и финансиските компоненти.
На конференцијата свое обраќање имаше директорот на Дирекцијата за операции на финансиските пазари од Народна банка Зоран Пановски. Свое учество земаа и претставници од регионот: Интеркапитал асет менаџмент (InterCapital Asset Management) од Хрватска и Албакор ДОО (Albacore d.o.o.) од Словенија, кои ги споделија своите искуства и знаења.
Целата конференција беше поддржана од ИФТА (IFTA – International Federation of Technical Analysis), од СТА (STA – UK Association for Technical Analysis) и од САМТ (SAMT – Swiss Association for Market Technicians).
Би сакала да истакнам огромна благодарност до нашите предавачи кои се ценети експерти за техничка анализа за нивните одлични презентации: Trevor Neil FSTA MCSI ACI-UK, Eddie Tofpik MSTA, ACI-UK, David Linton MFTA, Patrick Pfister, CWMA, CFTe и Matej Reisman, CFA, CMT .
Презентациите и дел од тоа што се случуваше на конференцијата може да се погледнат на нашата веб-страница: <www.seemt.org>.

Накусо за здружението
Здружението на пазарни техничари од Јужна и Источна Европа − СЕЕМТ е непрофитна организација посветена на промовирање и на разбирање на техничката анализа и нејзината клучна улога во рамките на бихејвиоралните финансии како витална инвестициска алатка.
СЕЕМТ е членка во развој кај Меѓународната федерација на технички аналитичари (IFTA) која е глобална организација на здруженија и асоцијации за техничка анализа. Меѓународната федерација на технички аналитичари е основана во 1986 година и е глобална организација на здруженија и на здруженија за анализа на пазарот.
Нашата мисија се протега многу подалеку од границите на нашиот регион. Наша цел е да ѝ служиме на инвестициската заедница како целина, вклучувајќи ги сите, од искусни професионалци во индустријата до сите заинтересирани членови на јавноста. СЕЕМТ е посветен и ќе работи на обезбедување платформа која поттикнува знаење, соработка, проучување и практична примена на техничката анализа и ќе го поддржува професионалниот развој на нашите членови.
Цврсто веруваме дека техничката анализа не е само изолирана дисциплина, туку е составен дел од разбирањето на комплексната динамика на финансиските пазари. Преку комбинирање на алатките на техничка анализа со бихејвиоралните финансии можеме да добиеме посеопфатно разбирање за однесувањето на пазарот, што ни помага да донесуваме информирани одлуки за инвестирање и ефикасно да управуваме со ризикот.
СЕЕМТ е предводен од стремежот да се премости јазот во знаењето преку организирање едукативни настани, конференции и работилници кои ги поттикнуваат учесниците со најновите сознанија и напредок во техничката анализа. Преку овие иницијативи имаме цел да ја подигнеме свеста за значењето и за применливоста на техничката анализа во денешниот динамичен инвестициски пејзаж.
Покрај тоа, како непрофитна организација, нашиот примарен фокус ќе биде давање и помагање на заедницата. Охрабруваме активно учество, соработка и споделување на знаење меѓу нашите членови, овозможувајќи ни колективно да го подигнеме стандардот на техничка анализа во нашиот регион.
Дел од програмата на СЕЕМТ е информирање на широката јавност за значењето и за придобивките од примената на техничката анализа. Втор чекор е едукација преку разни семинари и работилници. Трето, сертификација за оние кои сакаат да бидат меѓународно признаени технички аналитичари преку полагање на нашите испити, што ќе им отвори нови кариерни можности. Четврто, и не помалку важно, е во соработка со домашните и меѓународните финансиски институции и тела да работиме кон акредитација на испитот за техничка анализа во регионот.

Во духот на инклузивноста, СЕЕМТ срдечно ги поканува сите поединци кои имаат страст за техничка анализа, без оглед на нивната професионална заднина или искуство, да се приклучат и да станат наши членови.


Снежана Поповска, претседател на СЕЕМТ

ПРЕПОРАЧАНО