Финансии / Банкарство

Во септември: Годишен раст од 8,9% на вкупните депозити и од 5,8% на вкупната кредитна поддршка

20.10.2023г.

Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 8,9%, како резултат на зголемувањето на депозитите на двата сектора, со малку поголем придонес на секторот домаќинства. 

Годишниот пораст на кредитите од 5,8% произлегува од повисокото кредитирање на двата сектора, при поизразен придонес на секторот домаќинства. 

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на: http://www.nbrm.mk/soopstenija-md-ns_article-monetarni-dvizenja.nspx

ПРЕПОРАЧАНО

Најчитано