Финансии / Банкарство

Концепти: “КОНТРАШКИ” ИНВЕСТИТОР

03.09.2023г.

Во ситуација кога барате припадност кон одредена група на инвеститори, а никако не можете да се поистоветите со ниту една од нив, тогаш можеби среќата треба да ја побарате во терминот контрашки инвеститор. Да, токму оваа категорија на инвеститори се едни од најценетите и оние кои редовно го победуваат пазарот. Меѓу нив ќе наидете на Ворен Бафет, Сер Џон Темплтон, Сет Кларман, Дејвид Дреман и многу други. Сите тие се потврда на теоријата за контрашко инвестирање.

Контрашки инвеститор е некој што усвојува инвестициска стратегија што е во спротивност со преовладувачките пазарни трендови и расположение. Овие инвеститори веруваат дека поголемиот дел од инвеститорите честопати грешат во своите проценки и дека пазарите можат да станат премногу оптимисти или песимисти, што доведува до погрешни цени. Контрашките инвеститори обично бараат можности да купат средства кои се потценети или занемарени од општиот пазар. Тие може да инвестираат во акции, обврзници, стоки или други финансиски инструменти кои моментално се во “немилост” или се соочуваат со привремен пад. Идејата зад оваа стратегија е дека штом ќе се промени расположението на пазарот и ќе се препознае вистинската вредност на средството, спротивниот инвеститор може да има корист од корекција на цената и последователна добивка. Контрашкото инвестирање бара силно уверување во својата анализа и способност да издржи краткорочни флуктуации или “пазарна врева”. Тоа често вклучува спроведување на темелно истражување и проценка на расположението на пазарот за да се идентификуваат можностите. Контрашките инвеститори се подготвени да заземат позиција што се разликува од консензусниот став и се удобни да одат против толпата.

Направените анализи врз голема група на таргетирани контрашки инвеститори покажуваат дека кај најголемиот дел од нив се препознати следниве карактеристики:

- Развиен контрашки начин на размислување: Усвојувањето на контрашки начин на размислување значи предизвикување на конвенционалната мудрост и преиспитување на преовладувачкото пазарно расположение. Ова вклучува развој на независен мисловен процес и подготвеност да се оди против толпата кога се има силно убедување врз основ на обемна анализа.

- Темелно истражување на инвестициите. Добро анализирање на основите на компанијата или средството, вклучувајќи ги финансиските извештаи, конкуренцијата, трендовите во индустријата и сите потенцијални катализатори што би можеле да влијаат на нејзината вредност.

- Идентификување преголеми реакции или погрешни цени: Барање на ситуации каде што пазарот можеби претерал со вести или настани, што предизвикува потценување или занемарување на средството. Ова може да се должи на краткорочни неуспеси, негативно расположение или недостаток на свест кај инвеститорите. Идентификување на потенцијалните катализатори кои би можеле да доведат до корекција на цената во иднина.

- Проценка на пазарното расположение: Разбирањето на преовладувачкото расположение на пазарот и однесувањето на инвеститорите може да се направи со анализа на пазарните показатели, анкети за расположението, покривањето на вестите и индексите на расположението на инвеститорите. Препознавањето на вакви ситуациите каде што се чини дека расположението на пазарот е премногу оптимистичко или песимистичко, претставуваат можности за контрашките инвеститори.

- Континуирано учење: Контрашките инвеститори се секогаш информирани и постојано се едуцираат за пазарите, стратегиите за инвестирање и факторите кои влијаат на цените на средствата. Читаат книги, написи и извештаи за истражување и анализираат  контрашки инвеститори кои имаат успешна историја.

Меѓутоа, иако општото поимање на оваа група инвеститори е дека секогаш се борат за што поголема лична заработка, сепак тие на одреден начин се од корист за целокупната економска слика.

  1. 1.      Обезбедуваат ликвидност: Контрашките инвеститори можат да обезбедат ликвидност на пазарот со купување на средства што другите ги продаваат. За време на неволји на пазарот или кога одредени средства се во немилост, контрашките инвеститори може да влезат и да ги купат овие средства, што помага да се стабилизираат цените и да се обезбеди ликвидност на пазарот.
  2. 2.      Ценовна реалност: Контрашките инвеститори го предизвикуваат преовладувачкото пазарно расположение и обезбедуваат алтернативна перспектива за вредноста на средствата. Со спроведување на темелно истражување и анализа, тие можат да идентификуваат погрешни средства кои пазарот ги превидел. Ова може да помогне во откривањето на вистинската вредност на средствата, што ќе доведе до поефикасни цени на долг рок.
  3. 3.      Ефикасност на пазарот: Со тоа што се спротивставуваат на толпата и предизвикуваат консензуални ставови, контрашкит инвеститори придонесуваат за ефикасноста на пазарот. Тие помагаат да се спречи преценувањето на средствата за време на периоди на прекумерен оптимизам или потценување во време на екстремен песимизам. Ова промовира порационално опкружување и ја намалува веројатноста за појава на шпекулативни меури.
  4. 4.      Распределба на капиталот: Контрашките инвеститори играат улога во распределбата на капиталот со инвестирање во средства што другите можеби ги запоставуваат или избегнуваат. Ова може да го пренасочи капиталот кон потценети или занемарени можности, кои може да вклучуваат сектори или компании со потенцијал за раст. Со распределба на капитал во овие области, контрашките инвеститори можат да придонесат за севкупниот економски развој и продуктивност.

Од друга страна доста интересна е нивната поврзаност со монетарната економија. Контрашките инвеститори се индиректно поврзани со монетарната економија бидејќи нивните инвестициски одлуки можат да бидат под влијание на пазарните услови, економските фактори и монетарната политика. Тие често бараат можности каде што пазарното расположение или ставовите за консензус отстапуваат од основните основи. Ова значи дека тие можеби се повеќе склони да инвестираат во периоди на пазарен песимизам или кога средствата се потценети во однос на нивната внатрешна вредност. Економските фактори, како што се растот на БДП, инфлацијата, каматните стапки и севкупните пазарни услови, можат да влијаат на овие промени во расположението и да влијаат на инвестицискиот пејзаж за контрашките инвеститорите.

Монетарната политика, поставена од централните банки, исто така може да има индиректно влијание врз контрашкото инвестирање. Промените во каматните стапки, понудата на пари или други мерки на политиката може да влијаат на расположението на пазарот и да создадат можности за контрашките инвеститори. На пример, ако централните банки спроведуваат политики за да го стимулираат економскиот раст, тоа може да создаде опкружување на оптимизам и повисоки цени на средствата. Контрашките инвеститори тогаш може да бараат можности да заземат повнимателен став или да бараат потценети средства кои биле занемарени во општиот пазарен оптимизам.


(Е&Б)

 

ПРЕПОРАЧАНО