Финансии / Банкарство

Просечната каматна стапка на вкупните кредити исто така бележи раст и изнесува 5,12%.

31.07.2023г.

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Месечно зголемување на просечната каматна стапка на вкупните депозити, при што во јуни таа изнесува 1,40%.

Просечната каматна стапка на вкупните кредити исто така бележи раст и изнесува 5,12%.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2023/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2023_juni_mk.pdf.

ПРЕПОРАЧАНО

Најчитано