Финансии / Банкарство

Томеска: Бизнис-секторот ќе биде погоден од засилениот одлив на кадар

Што очекувате од 2023 година?

Марија Томеска, претседател на УО на Еуролинк осигурување

На глобално ниво, во 2023 година очекуваме влошени економски индикатори и продолжување на неизвесноста предизвикана од турбулентната 2022 година и од геополитичките фактори со што ќе продолжи волатилноста на пазарите.
Оваа глобална неизвесност ќе се прелее и во нашава земја, каде што граѓаните веќе се соочуваат со намалена куповна моќ и пораст на трошоците за живот.
Бизнис-секторот ќе биде погоден од засилениот одлив на кадар, но и сè помалиот број на луѓе заинтересирани за традиционалниот модел на работа, па можеме да очекуваме дека борбата за таленти ќе се засилува, а компаниите ќе вложуваат средства и ќе изнаоѓаат иновативни начини за да го најдат, привлечат и задржат неопходниот кадар.
За осигурителниот сектор најголем предизвик ќе биде одржливоста на цената за задолжителната автоодговорност поради значително зголемување на трошоците за реосигурување, зголемените цени на резервните делови и повисоките трошоци за поправки.
Извесните даночни промени кои го засегаат доброволното здравствено и животно осигурување неминовно ќе донесат зголемување на трошоците за клиентите и успорување на побарувачката за овие засега брзорастечки производи.

ПРЕПОРАЧАНО