Финансии / Банкарство

Мало месечно зголемување на просечната каматна стапка на вкупните кредити

29.12.2022г.

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Мало месечно зголемување на просечната каматна стапка на вкупните кредити, при што во ноември таа изнесува 4,41%.

Слична динамика и кај просечната каматна стапка на вкупните депозити, којашто изнесува 0,77%.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следната врска: https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2022/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2022_noemvri_mk.pdf

ПРЕПОРАЧАНО