Финансии / Банкарство

НБ: Намалувањето на каматната стапка на кредитите продолжи и во август

Во август продолжи трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити и таа се сведе на ниво од 4,49%.

Просечната каматна стапка на вкупните депозити во август изнесува 0,79%.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2021/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2021_avgust_mk.pdf

ПРЕПОРАЧАНО

Најчитано