Економија

Македонија 2025 прогнозира: Растот на БДП во кв. 2 од 2023 г. ќе биде меѓу 0,5 % и 2,5 %

Економија и бизнис | печатено издание | септември 20223г.

Според последните високофреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме раст на бруто-домашниот производ меѓу 0,5 % и 2,5 %. Повторно предвидуваме скромен раст на БДП кој е поттикнат во најголем дел од умерениот раст кај индустријата и трговијата, додека позначителен негативен придонес забележува градежништвото.

Проекцијата се должи на економските движења во вториот квартал од 2023 година.


 Целата анализа можете да ја прочитате на следниот ЛИНК

ПРЕПОРАЧАНО