Економија

Индустриската револуција 4.0

27.07.2023г.

Индустриската револуција, која започна во Британија кон крајот на 18 век и се прошири во другите делови на светот, имаше големо влијание врз современиот свет. Во тој период одигра клучно влијание врз неколку клучните моменти. Пред сè, таа доведе до развој на нови машини, технологии и индустрии кои овозможија масовно производство и зголемена продуктивност. Сето ова придонесе за значителен економски раст и зголемување на животниот стандард за многу луѓе. Како што растеа фабриките и индустриите, луѓето се преселија од руралните области во градовите во потрага по работа. Ова доведе до раст на урбаните области и развој на нови социјални и економски структури. Индустриската револуција доведе до развој на нови технологии кои револуционизираа многу индустрии. Иновациите како што се парната машина и сериската линија го трансформираа производството и транспортот. Исто така, индустриската револуција донесе значителни општествени промени, вклучувајќи го и порастот на средната класа, падот на аристократијата и растот на работничките синдикати. Од друга страна, таа имаше значително влијание врз животната средина, при што зголеменото загадување и исцрпувањето на ресурсите се некои од негативните последици. На крај, се постигна зголемена трговија и глобализација, бидејќи стоките можеа да се произведуваат во поголем обем и да се испраќаат низ целиот свет.

Ваквата индустриската револуција имаше значително влијание врз бизнисот и трговијата.   

- Се воведе концептот на масовно производство, каде стоката може да се произведува во голем обем со помош на специјализирани машини. Ова доведе до зголемена ефикасност и намалени трошоци, што им овозможи на бизнисите да произведуваат повеќе стоки и поефикасно да се натпреваруваат на пазарот.

- Доведе до развој на нови индустрии, како што се производството на текстил, производството на железо и челик и транспортот. Овие нови индустрии создадоа можности за претприемачите и бизнисите да иновираат и растат.

- Се промовираше развој на инфраструктурата како што се железници, канали и патишта. Оваа инфраструктура помогна да се олесни трговијата и се отворија нови пазари за бизнисите.

- Преку глобализацијата им се овозможи на бизнисите да ги прошират своите операции и да допрат до нови клиенти ширум светот. Денес, бизнисите можат лесно да работат на глобално ниво, делумно благодарение на напредокот направен за време на индустриската револуција.

- Индустриската револуција го промени начинот на кој луѓето живееја и работеа, а исто така ги промени и барањата на потрошувачите. Како што луѓето добиваа повеќе расположлив приход, тие почнаа да бараат нови производи и услуги, што доведе до раст на нови индустрии и пазари.

Индустриската револуција беше период на брз технолошки напредок кој суштински го трансформираше начинот на кој живееме и работиме. Додека првобитната индустриска револуција се случи пред повеќе од два века, технолошкиот напредок продолжи да се забрзува, а многу експерти веруваат дека моментално сме во средината на нова индустриска револуција, честопати наречена Индустрија 4.0 или Четврта индустриска револуција. Предвидувањата се дека  индустриската револуција ќе продолжи да еволуира преку: 

  1. 1.     Напредоци во роботиката и автоматизацијата: Употребата на роботи и автоматизацијата во производството значително се зголемија во последниве години, а овој тренд се очекува да продолжи. Како што роботите стануваат поинтелигентни и пофлексибилни, тие ќе можат да извршуваат сè покомплексни задачи, дополнително трансформирајќи ја преработувачката индустрија.
  2. 2.     Интернет на нештата (IoT): IoT се однесува на мрежата на поврзани уреди кои се способни да собираат и споделуваат податоци. Употребата на IoT уреди се очекува да се зголеми во многу индустрии, вклучувајќи ги и производството, здравството и транспортот, меѓу другите.
  3. 3.     Вештачка интелигенција (AI): AI има потенцијал да трансформира многу индустрии овозможувајќи им на машините да учат, расудуваат и донесуваат одлуки. Како што технологијата за вештачка интелигенција продолжува да напредува, таа најверојатно ќе стане сè повеќе интегрирана во широк опсег на апликации.
  4. 4.     Одржливи технологии: Загриженоста за климатските промени и исцрпувањето на ресурсите го поттикнуваат развојот на нови одржливи технологии, како што се обновливите извори на енергија и поефикасните производни процеси.
  5. 5.     Зголемена и виртуелна реалност (AR/VR): AR/VR технологиите се користат во се поголем број апликации, од обука и едукација до дизајн на производи и маркетинг.

Ако претпоставките на науката се покажат точни и токму овие 5 се клучните сегменти каде ќе се “води борбата” на пазарот, тогаш ова треба да претставува новата коњуктура на центрите за истражување и развој и токму таму треба да биде насочено вниманието на менаџерските одлуки.

ПРЕПОРАЧАНО