Претплати се

Тука можете да се претплатите на изданието на магазинот на македонски јазик. На располагање ви стојат две опции од кои можете да изберете:
- само печатено издание или
- печатено издание плус електронска верзија на македонски јазик.
Цената, со вклучен ДДВ, за една претплата, за изданијата на магазинот што излегуваат во период од 12 месеци е:
- за печатено издание: 1.500 денари
- за печатено издание + електронска верзија на македонски јазик: 1.800 денари
Доставата е бесплатна и се врши на адресата во Република Македонија што подолу ќе ја наведете. Претплатата почнува од бројот што следи по извршената уплата.

* Задолжителни полиња

Back to Top