Lifestyle

Моден перформанс по иницијатива на Амбасадата на Кралството на Холандија во Скопје

Лидија Георгиева | авторот е дизајнер, редовен професор

Економија и бизнис | печатено издание | декември 2022/јануари 2023г.

МОЌНО Е ЧУВСТВОТО КОГА ЌЕ ПРОГРАМИРАТЕ СИСТЕМ ДА ГО ПРАВИ ТОА ШТО ГО САКАТЕ

Моден перформанс по иницијатива на Амбасадата на Кралството на Холандија во Скопје

(Целиот прилог на следниот линк)

ПРЕПОРАЧАНО