МОЈАТА ОПШТИНА

Што треба да прави Општина Штип за подобра бизнис-клима и побрз раст на локалната економија?

Мојата општина - Штип

За развојот на општините и долгорочната одржливост на тoj развој неопходно е да се слушнат мислењата на претставниците на бизнис-заедницата. На следниот линк го презентираме нивното размислување за тоа што треба да прави Општина Штип за подобра бизнис-клима и побрз раст на локалната економија.


(Економија и бизнис, печатено издание, септември 2021г)
(дел од проектот „МОЈАТА ОПШТИНА - ФИНАНСИИ, РАЗВОЈ, ДОЛГОРОЧНА ОДРЖЛИВОСТ“)
(Проектот се реализира преку Форумот за разумни политики и е финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка)

ПРЕПОРАЧАНО