МОЈАТА ОПШТИНА

Како до подобри услуги за жителите на Општина Штип? Можности, ограничувања, предизвици...

Мојата општина - Штип

Членовите на советите на општините се одлучувачки фактор за начинот на функционирање на општините. Оттука на членовите на Советот им го поставивме следново прашање: Како до подобри услуги за жителите на Општина Штип? Можности, ограничувања, предизвици... На следниот линк се нивните одговори.


(Економија и бизнис, печатено издание, септември 2021г)
(дел од проектот „МОЈАТА ОПШТИНА - ФИНАНСИИ, РАЗВОЈ, ДОЛГОРОЧНА ОДРЖЛИВОСТ“)
(Проектот се реализира преку Форумот за разумни политики и е финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка)

ПРЕПОРАЧАНО