МОЈАТА ОПШТИНА

Сарамандов: Потребен е сериозен пристап на локалната самоуправа за искористување на сите туристички потенцијали

Како до подобри услуги за жителите на Општина Гевгелија? Можности, ограничувања, предизвици...

Андон Сарамандов, советник во Општина Гевгелија од ВМРО-ДПМНЕ

Професионализација на административните службеници и дигитализација во локалната самоуправа и јавните институции под нејзина капа се неопходни за подобрување на услугите на граѓаните и решавање на нивните барања.
Ефективна и стручна работа на Одделението за урбанизам е од приоритетно значење за граѓаните на Општина Гевгелија и за бизнис-заедницата.
Добар урбанизам е предуслов за побрз развој на нашата општина и во таа насока мојот став е дека е потребно префрлање на надлежностите поврзани со изработката на деталните урбанистички планови од Министерството за транспорт и врски на локалната самоуправа.
Другиот важен сегмент за развој на Општина Гевгелија е изготвување на план и на стратегија за развој на туризмот.
Благодарение на местоположбата, Гевгелија во текот на целата година е посетена од огромен број на грчки државјани, но и транзитни туристи во текот на летниот период.
Од нив зависат приходите на најголемиот дел од малите стопанственици и стоматолозите во Општина Гевгелија и затоа потребен е сериозен пристап на локалната самоуправа за искористување на сите туристички потенцијали.

ПРЕПОРАЧАНО