МОЈАТА ОПШТИНА

Како до подобри услуги за жителите на Општина КУМАНОВО? Можности, ограничувања, предизвици...

Членовите на советите на општините се одлучувачки фактор за начинот на функционирање на општините. Оттука на членовите на Советот им го поставивме следново прашање: Како до подобри услуги за жителите на Општина Куманово? Можности, ограничувања, предизвици... На следниот линк се нивните одговори.


(Економија и бизнис, печатено издание, ноември 2020г.)
(дел од проектот „МОЈАТА ОПШТИНА - ФИНАНСИИ, РАЗВОЈ, ДОЛГОРОЧНА ОДРЖЛИВОСТ“)
(Проектот се реализира преку Форумот за разумни политики и е финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка)

ПРЕПОРАЧАНО