Правила на користење


Списанието се оданочува со повластена даночна стапка во согласност со член 30 од Законот за данок на додадена вредност. Носител на материјалните права е издавачот. Забрането е преземање, препечатување, копирање и умножување на написите или нивни делови без претходна писмена согласност од издавачот.