• Зоран Јовановски

  Економската наука, иако јас преферирам да ја перцепирам како уметност, се базира на претпоставката за рационалност, на тоа дека поединецот секогаш ќе носи одлуки на рационален начин. Поедноставено кажано, тоа значи дека ако некој не јаде брокули, а јаде сарми, кога ќе влезе во ресторан во кој на мен...

 • Никола Џамбазовски

  По финансиската криза од 1998 година, Русија неочекувано брзо и ефикасно се опорави и влезе во експанзивен економски циклус. Првиот позитивен импулс беше ниската вредност на домашната валута, што овозможи добра конкурентност на меѓународниот пазар и раст на извозот. А вториот уште посилен импулс поч...

 • Александар Р.Милетиќ

  Геополитика и енергетика Иако континуираниот пад на цената на нафтата лесно може да се објасни со слабото закрепнување на еврозоната и послабиот раст на Кина, несомнено во тек е војна со продолжени средства за кои лондонскиот„Економист“ предупредува дека би можел да ги покоси не само Ру...

 • Игор Давков

  Годината што измина беше година на солиден економски раст. Македонската економија во првите три квартали од 2014 година забележа стапка на раст од 3,9%. Остварувањата претставуваат продолжување на трендот на раст на економијата од 2013 година кога економијата забележа стапка на раст од 2,7%. Растот ...

 • Сем Вакнин

  Кога мажот и жената ќе го завршат својот брак прашањата за заедничкиот брачен имот често се разрешуваат со меѓусебна поделба на имотот создаден и акумулиран од страна на едниот или двата брачни другари во текот на бракот. Како ќе се подели имотот зависи од законот во домицилната земја и од постоењет...

 • Саша Грујевски

  Доаѓа ли времето на инвестициските фондови?Зошто инвестициски фондови? Финансиската интермедијација (посредништво) во Република Македонија, според податоците на НБРМ за 2013 г., има едноставна структура: доминантно учество на банките и на штедилниците со 88,3%; а на недепозитните финансиски институ...

 • Саша Грујевски

  Почеток на квантитативното релаксирање на монетарната политика на ЕЦБ Пред точно две недели (4.9.2014 год.) Европската централна банка (ЕЦБ) соопшти дека ја намалува каматната стапка за рефинансирање на банките во системот од 0,15% на 0,05%, како и стапката за чување на депозити од -0,1% на -0,2%.К...

 • Анета Крстевска

  Според најновите податоци за БДП, во вториот квартал на 2014 година македонската економија оствари реален раст на БДП од 4,3% на годишна основа (Според Соопштението на ДЗС од 12.9.2014 година). Со тоа македонската економија бележи континуиран солиден годишен раст во последниве неколку квартали, при ...

 • Сем Вакнин

  Злоупотребата на конфискацијата на средства и прописите за заплена од страна на влади, агенции за извршување, политичари и пријатели е добро документирана низ светот. Сосема е разбирливо, и во согласност со Виенската конвенција, средствата на осомничените за тежок криминал и корупција да се замрзнат...

 • Горан Петревски

  Неодамна Собранието ја започна формалната постапка за дополнување на Уставот на Македонија со седум амандмани, што покриваат различни подрачја, почнувајќи од судството до бракот. Во продолжение накратко ќе се осврнеме само на амандманите од областа на ревизијата, финансиите и економијата. Сепак најп...

Back to Top