• Сем Вакнин

  Кога мажот и жената ќе го завршат својот брак прашањата за заедничкиот брачен имот често се разрешуваат со меѓусебна поделба на имотот создаден и акумулиран од страна на едниот или двата брачни другари во текот на бракот. Како ќе се подели имотот зависи од законот во домицилната земја и од постоењет...

 • Саша Грујевски

  Доаѓа ли времето на инвестициските фондови?Зошто инвестициски фондови? Финансиската интермедијација (посредништво) во Република Македонија, според податоците на НБРМ за 2013 г., има едноставна структура: доминантно учество на банките и на штедилниците со 88,3%; а на недепозитните финансиски институ...

 • Саша Грујевски

  Почеток на квантитативното релаксирање на монетарната политика на ЕЦБ Пред точно две недели (4.9.2014 год.) Европската централна банка (ЕЦБ) соопшти дека ја намалува каматната стапка за рефинансирање на банките во системот од 0,15% на 0,05%, како и стапката за чување на депозити од -0,1% на -0,2%.К...

 • Анета Крстевска

  Според најновите податоци за БДП, во вториот квартал на 2014 година македонската економија оствари реален раст на БДП од 4,3% на годишна основа (Според Соопштението на ДЗС од 12.9.2014 година). Со тоа македонската економија бележи континуиран солиден годишен раст во последниве неколку квартали, при ...

 • Сем Вакнин

  Злоупотребата на конфискацијата на средства и прописите за заплена од страна на влади, агенции за извршување, политичари и пријатели е добро документирана низ светот. Сосема е разбирливо, и во согласност со Виенската конвенција, средствата на осомничените за тежок криминал и корупција да се замрзнат...

 • Горан Петревски

  Неодамна Собранието ја започна формалната постапка за дополнување на Уставот на Македонија со седум амандмани, што покриваат различни подрачја, почнувајќи од судството до бракот. Во продолжение накратко ќе се осврнеме само на амандманите од областа на ревизијата, финансиите и економијата. Сепак најп...

 • Игор Давков

  Бордот на Европската централна банка (ЕЦБ) на почетокот на септември оваа година ги именуваше петте членови на Надзорниот административен борд кои ќе бидат надлежни за надзор над нејзината супервизорска функција, почнувајќи од ноември оваа година. Со ова полека привршуваат сите планирани подготовки ...

 • Михајло Борозанов

  Осврт на најупотребуваните и најактуелните методи за евалуација на вредноста на фирмите Постои една ваква зен приказна. Ученикот го прашал својот учител што е највредното нешто на светот. Зен учителот одговорил Тоа е главата на мртва мачка“. На целосната конфузија на ученикот следело следн...

 • Павле Гацов

  Се затвораат можностите за (не)легална евазија на даночните обврски Се чини дека државата тргна во крстоносна војна со неплаќачите на јавни давачки. Покрај засиленото ловење на прекршителите на даночните закони и на неплаќачите, во тек е процес на донесување на редица прописи со кои се затвораат...

 • Марјан Петрески

  Вообичаено декември е месец кога правиме пресек на сработеното и на постигнатото во годината што изминува. И јас во декемвриската колумна си го поставувам прашањето по што ќе ја запамтам 2014 година. Се сеќавате дека лани напишав дека 2013 ќе ја запамтам по Ѓокица кој делеше ситни пари во прајм тајм...

Back to Top