• Павле Гацов

  Традиционално во лето се обидуваме да пишуваме за „летни теми“. Затоа и бегаме од класични економски наслови. За жал, во економијата нема летни и лесни теми. Впрочем, нашите јужни соседи токму ова лето го допреа дното. „Допирањето на дното“ е само дескрипција – дно во е...

 • Иван Штериев

  Во септември оваа година изминуваат 20 години од основањето на Македонска берза АД Скопје. Освен основањето, Берзата го одбележува и почетокот на тргувањето во март 1996 година. Оттука јубилејната прослава на дваесетгодишнината ќе биде следнава година. Сепак, во пресрет на 20 години од Основачкото с...

 • Милан Елисковски

  Банките заземаат важно место во современите финансиски сектори и преземаат различни ризици во нивното работење. Од тој аспект, капиталот на банките е еден од клучните елементи за одржување на нивната стабилност. Голем број земји во светот ги прифатиле базелските спогодби што ја дефинираат минималнат...

 • Мирослав Саздовски

  Уште на почеток од дваесеттиот век фудбалот стана доминантна форма на културен натпревар меѓу народите. Популарноста на спортот, особено сѐ поголемиот притисок на европските држави за меѓународни натпревари доведе до формирање на тело чија главна задача e организирање, управување и грижа за меѓунаро...

 • Павле Гацов

  Македонската економија во 2015 година – Кој пат да се избере? Условите за работење во 2015 година се влошуваат. Бизнисмените, а со последните измени на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, и хонорарците (граѓаните кои живеат од својата физичка и/или интелектуална работа...

 • Зоран Јовановски

  Економската наука, иако јас преферирам да ја перцепирам како уметност, се базира на претпоставката за рационалност, на тоа дека поединецот секогаш ќе носи одлуки на рационален начин. Поедноставено кажано, тоа значи дека ако некој не јаде брокули, а јаде сарми, кога ќе влезе во ресторан во кој на мен...

 • Никола Џамбазовски

  По финансиската криза од 1998 година, Русија неочекувано брзо и ефикасно се опорави и влезе во експанзивен економски циклус. Првиот позитивен импулс беше ниската вредност на домашната валута, што овозможи добра конкурентност на меѓународниот пазар и раст на извозот. А вториот уште посилен импулс поч...

 • Александар Р.Милетиќ

  Геополитика и енергетика Иако континуираниот пад на цената на нафтата лесно може да се објасни со слабото закрепнување на еврозоната и послабиот раст на Кина, несомнено во тек е војна со продолжени средства за кои лондонскиот„Економист“ предупредува дека би можел да ги покоси не само Ру...

 • Игор Давков

  Годината што измина беше година на солиден економски раст. Македонската економија во првите три квартали од 2014 година забележа стапка на раст од 3,9%. Остварувањата претставуваат продолжување на трендот на раст на економијата од 2013 година кога економијата забележа стапка на раст од 2,7%. Растот ...

 • Сем Вакнин

  Кога мажот и жената ќе го завршат својот брак прашањата за заедничкиот брачен имот често се разрешуваат со меѓусебна поделба на имотот создаден и акумулиран од страна на едниот или двата брачни другари во текот на бракот. Како ќе се подели имотот зависи од законот во домицилната земја и од постоењет...

Back to Top