• НБРМ

  Во врска со реакцијата на „ФХлидер“, НБРМ појаснува дека единствено овластените банки, Фондот за осигурување депозити, осигурителните друштва, пензиските фондови и инвестициските фондови можат да инвестираат, преку овластен учесник, на странската берза или на организиран пазар на хартии ...

 • Кирко Бошкоски

  Фудбалот одамна стана мега бизнис, а фудбалските тимови се претворија во вистински машини за правење пари. Една неодамнешна анализа на американски „Форбс“ резултираше со ранг листа на 20 највредни фудбалски тимови. Рангирањето е направено со користење на јавно достапни податоци и п...

 • Шпаркасе

  Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје го зголеми своето сопственичко учество во друштвата Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје и Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје, преку купување на дополнителен пакет обични акции со право на глас. Со донесеното Решение од страна на Комис...

 • Марјан Петрески

  Години без криза или кризата следува? Во економска смисла, Латинска Америка потсетува на високи стапки на екстремна сиромаштија, голема доходна нееднаквост во општествата, неретко високи стапки на инфлација и депресирачки валути проследени со валутни кризи. Но, Латинска Америка помина низ Голема...

 • Сашо Арсов

  Веќе најавивме дека во овој дел ќе зборуваме за формулирањето на индивидуалната портфолио стратегија. Станува збор за процес низ кој треба најпрво да се идентификуваат каратеристиките на личноста и нејзините цели во поглед на инвестирањето, што потоа треба да послужи како основа за формирање на порт...

 • Тања Јакоби

  Дали го гризнавме јаболкото на сознанието?Ако го прашате Џон Ралстон Сол, канадски теоретичар, романсиер и есеист, прашањето на смислата на глобализацијата лесно може да се смести во една единствена кеса со јаболка. Во паузата меѓу претставувањето на својата книга на Белградскиот саем на книги пр...

 • Ауди

  Audi е "Најиновативен премиум бренд" Audi е добитник на три награди за автомобилски иновации. Наградите се доделуваат од страна на институтот за истражување „Центар за автомобилско управување (CAM) и PricewaterhouseCoopers AG (PwC). Audi ја освои главната награда „Најиновативен премиум ...

 • Михајло Борозанов

  Да се хеџира или не, прашање кое не е ново, но е апсолутно актуелно во современиот бизнис и не гледам причина која тоа би го променила во блиска иднина. Прашањето е можеби едноставно, но одговорот дефинитивно не е, посебно од аспект на корпорациите од чија перспектива и ќе биде разгледано ова прашањ...

 • Што покажува најновото истражување на Советот на странски инвеститори во Македонија? Направено е во периодот март-април 2016 година и вклучува 118 компании членки на овој Совет. •Оценка за 2015 година на економски план: 68% од фирмите ја оцениле како задоволителна •Какви се очекувања...

 • Зоран Јовановски

  Поминаа скоро месец дена од шпекулативниот напад врз денарот и големата нервоза што во таа прилика настана и кај населението и кај фирмите. Народна банка на Република Македонија реагираше, при што главната мерка за смирување на состојбата беше зголемувањето на основната каматна стапка од 3,25%...

Back to Top