• ПСМ Фондација започна со имплементација на проектот „Промовирање на мултилатерален дијалог и соработка со граѓанскиот сектор, јавните власти, бизнис секторот и медиумите за побрзо прилагодување кон единствениот пазар“, финансиран од проектот „Нордиска поддршка за напредок на Северн...

 • „Алкалоид“ со раст на консолидираните продажби од 13%, раст на консолидираната нето добивка од 18%, инвестиции во износ од над 1 милијарда денари и 218 нови вработувања во периодот јануари – декември 2019-та Приходи од продажби Според единечниот Биланс на успех, во периодот јануа...

 • Никола Поповски

  Изборите за најважното претставничко тело во секоја земја се едно од централните прашања и тие, по правило, предизвикуваат соодветен „стрес“ во економскиот живот. Тие во голема мера ја одредуваат краткорочната и среднорочната иднина на земјата во речиси секој домен, а економијата воопшто...

 • Трајко Славески

  Релевантните политички субјекти во земјава повеќе месеци наназад се вклучени во неформална предизборна кампања. Им помагаат (или им одмагаат) разни политички експонирани субјекти со сомнителна релевантност и мотиви, чија заднина ја знаат само добро информираните партиски претставници или нивните ана...

 • Во рамките на Инвестицискиот самит за Западен Балкан во Лондон, Шпаркасе Банка Македонија и Европската банка за обнова и развој потпишаа два договора во вкупен износ од 5 милиони евра, за продолжување на соработката во финансирањето на станбени кредити и поддршка на инвестициите во еколошки технолог...

 • „Шпаркасе Банка Македонија“ го започнува вториот циклус од програмата „Чекор по чекор“, наменета за поддршка и развивање старт-ап бизниси во Република Северна Македонија. Програмата е воведена со потпишувањето на спогодбата со Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) во рамките на ...

 • Дарко Лазаров

  Честопати во јавноста се поставува прашањето кои се главните причини за релативно бавната развојна динамика на македоноската економија во изминатиов период. За илустрација, Македонија во периодот 2006–2018 година расте со просечна стапка од 2,9 %, што споредено со некои земји од регионот како ...

 • НЛБ Банка од денеска за сите свои клиенти воведе нови начини на брзи плаќања во рамките на НЛБ мКлик - мобилното банкарство. Станува збор за две иновативни платежни решенија „Плати на пријател“ и „Подели сметка“ кои на клиентите им овозможуваат да префрлат средства или да под...

 • Никола Поповски

  Едноставниот, но веројатно и многу прецизен одговор на прашањето што треба да се очекува од македонската економија во претстојната 2020 година е дека во основа треба да се очекува истото што се случуваше и досега: благ раст на економијата од неколку проценти проследен со нешто побрз раст на извозот ...

 • Трајко Славески

  Преминот од една во друга календарска година за сложен механизам како што е националната економија не означува речиси ништо. Тоа е само почеток на една нова арбитрарно проектирана отсечка во времето во кое тече борбата за егзистенцијата на луѓето на дадена географска територија. Во кој степен граѓан...

Back to Top