• Дарко Булдиоски

  САМО СО КАМПАЊИ НЕ МОЖЕ, АМА И БЕЗ НИВ НЕ СЕ МОЖЕ Речиси и да нема сериозна локална компанија што не е присутна на Фејсбук. На еден или на друг начин, официјално или преку своите сопственици, со страница или профил, речиси сите се таму. Огромен дел од нив никогаш ниту имале маркетиншки план ниту бу...

 • Каролина Каровска Божиноска

  Дали компанијата треба да им дистрибуира дивиденда на акционерите или целокупната добивка треба да ја задржи за реинвестирање во компанијата? Доколку се донесе одлука за исплата на дивиденда, колкава треба да биде нејзината висина? Дали со текот на годините треба да се задржи истото ниво на ...

 • Мирослав Саздовски

  Нафтените игри, како што милуваат светските политички аналитичари да ја именуваат геополитиката врзана за нафтата, веројатно претставуваат најексплоатирана тема на која се гради мозаикот на геополитиката. Дури и надвор од теориите на заговор, веројатно е лесно да се препознаат интересите што г...

 • Александар Стојков

  НЕВРАБОТЕНОСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е СÈ УШТЕ НА МНОГУ ВИСОКО НИВО, НО СЕ СЛУЧУВААТ ДРАМАТИЧНИ ПРОМЕНИ НА ПОДОБРО. МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА СЕ ОТТРГНУВА ОД ЛОШАТА РАМНОТЕЖА И ПОКРАЈ МНОГУТЕ ОПСТРУКЦИИ НА ДОМАШЕН И НА МЕЃУНАРОДЕН ПЛАН. ТРЕНДОТ НА НАМАЛУВАЊЕ Е ОДРЖЛИВ И ВЕТУВА ПОДОБРИ ДЕНОВИ З...

 • Лидија Георгиева

  По самитот во Берлин во 2014 и во Виена во 2015 година, летово во Париз ќе се одржи трет самит за земјите од западен Балкан. Досега се одобрени или се во тек значајни проекти за приоритетни инвестиции, односно 5 милијарди евра од 2014 до 2018 година, во областа на транспортот, енергијата, управув...

 • Finance Think

  Водечкиот композитен индекс ја прогнозира економската активност врз основа на комбинирање индикатори за кои се смета дека ѝ претходат на економската активност со време на прогнозирање од околу шест месеци нанапред. Некои индикатори што ги комбинира овој индекс се: број на невработени кои се регистри...

 • Марјан Петрески

  Цената на суровата нафта започна брз пад по јуни 2014 година. Овој пад коинцидира со падот на цените на некои други стоки и го означи крајот на т.н. суперциклус – период на рапидно бумирање на овие цени, што започна порано - некаде на почетокот на 2000-тите години. Но, ако погледнеме нан...

 • Тања Јакоби

  Кога ќе се соберат шефовите на држави, на Кина и 16 земји од Централна и Источна Европа (ЦИЕ), како што тоа се случи на крајот на ноември 2015 година во Пекинг, тогаш на нашето поднебје во воздухот затреперува прашањето како гледа Европа на ова зближување. „Дипломат“, магазин спец...

 • Како ја оценувате 2015 година и по што ќе ја запаметите? Што очекувате од 2016 година, особено во однос на македонската економија и областа на вашето делување? Димитар Богов, гувернер на НБРМ 2015 година ќе ја паметам како година на пропуштена можност да направиме еден исчекор во економија...

 • На 29 октомври, во просториите на Македонска берза се одржа дебата на тема „Време на ниски каматни стапки“, заеднички организирана од Македонската берза и магазинот „Економија и бизнис“. Темата е исклучително актуелна, предизвикувачка, како глобално така и локално, ако се има...

Back to Top