• Проект на „Пивара Скопје“ во партнерство со општините

  На одбележувањето на Меѓународниот ден за безбедност и здравје при работа – 28. aприл, Пивара Скопје, трета година по ред, продолжува со реализација на волонтерскиот проект за едукација на учениците во основните училишта на теми поврзaни со здравјето и безбедноста во училишната средина. ...

 • ТТК Банка ја продолжува промотивнатапонуда на кредитни производи за физички лица со ниски каматни стапки и поволни кредитни услови. СУПЕР станбениот кредит со НАЈНИСКА годишнаФИКСНА каматна стапка од 2,95% во првите три години, односно 6,45% годишна прилагодлива каматна стапка за останатиот п...

 • Дарко Блажевски

  Кованицата банкоосигурување има генеза од францускиот збор Banque (банка) и Assurance (осигурување) и во англиската терминологија е прифатена како Bancassurance. КонцептДруштвата за осигурување ги продаваат своите осигурителни производи преку својата директна продажна мрежа или преку дистрибутив...

 • Новиот Volkswagen Tiguan ја освои наградата „Дизајн трофи 2016“ што секоја година ја доделува специјализираниот германски магазин за автомобили „Авто Цајтунг“ за најуспешните нови развојни решенија во автомобилизмот. Новиот Tiguan доби далеку повеќе гласови пред останат...

 • Горан Петревски

  Македонскиот финансиски систем е прилично сиромашен при што во него убедливо најзначајно место имаат банките. Ако фрлиме поглед на финансиските институции што постојат во Македонија, состојбата воопшто не е страшна зашто можеме да се пофалиме со сите најважни видови финансиски посредници. Покр...

 • Александар Стојков

  Големата рецесија – како што милуваме да ја нарекуваме последната светска економска криза – удри и по најстабилниот и традиционално профитабилниот банкарски сектор. Релаксираните македонски банкари беа извадени од удобната зона. Прво, се влоши квалитетот на кредитното портфолио со ...

 • Академијата за банкарство и информатичка технологија (АБИТ) - Скопје, на Генералниот состанок на земјите-членки на 25 јуни 2014 година во Хелсинки, Финска, стана членка на Европската банкарска тренинг асоцијација од Брисел. Со добивањето на статус придружна членка во ЕБТН (EBTN (Еuropean banking and...

 • Оценката за актуелната состојба во стопанството во Македонија како и прогнозата за идниот период покажуваат натамошен негативен тренд. Според резултатите оданкетата спрoведена помеѓу компаниите членови на Македонско-Германското стопанско здружение за оценка на деловната клима во Македонија за 2016...

 • Игор Давков

  Швајцарија, најголемиот офшор финансиски центар, во 2018 година целосно ќе ги напушти принципите на заштита на идентитетот на нерезидентните депозитори и ќе почне автоматски да разменува информации со даночните органи на повеќе земји-потписнички на Спогодбата на ОЕЦД (OECD). Врз основа на оваа Сп...

 • Марјан Петрески

  Длабоката политичка криза во Македонија, всушност, откри дека институционалниот систем не функционира по општоприфатени правила, односно би рекле дека политичката криза се сведува на институционална криза. На јавноста ѝ се потврди она што претходно беше јавна тајна, дека институциите можат да ...

Back to Top