• СОДРЖИНА Зоран Јовановски БЕСПЛАТНИОТ РУЧЕК И НЕФОРМАЛНИОТ ДОГОВОР..............14 Марта Наумовска-Грнарова НАШИТЕ РАДИЈАТОРИ ЌЕ ВИ ГИ СТОПЛАТ СРЦАТА...............16 Горан Петревски БОГАТИ И СИРОМАШНИ: НЕ Е СÈ ВО БДП..................24 Бранимир Јовановиќ ДЕТЕР...

 • Народната банка на Хрватска на почетокот на годинава нарачала обемна студија која треба да претставува подлога за отворање широка јавна расправа за воведување на еврото како официјална валута на Хрватска. „Студијата во моментов е во фаза на изработка. Идејата е да се претстават трошоците и при...

 • Вип оператор

  Денеска во просториите на Вип беше потпишан Колективниот договор помеѓу оне.Вип ДОО Скопје и Синдикалната организација на оне.Вип ДОО Скопје (СООВ). Колективниот договор го потпишаа членовите на раководниот тим на Вип со претседателот наСиндикалната организација на оне.Вип. Со потпишувањето на коле...

 • Горан Петревски

  Во рамките на традиционалниот пристап кон јавните финансии, владата вообичаено се дефинира како „добронамерен, просветлен владетел“, т. е. при извршувањето на своите функции таа секогаш поаѓа од потребите на граѓаните. Тоа, пак, подразбира дека јавната политика секогаш е оптимална зашто ...

 • Меѓународната Рејтинг агенција Фич (Fitch) го потврди суверениот кредитен рејтинг на Русија на ниво БББ- со „стабилен“ изглед. Според агенцијата, Русија имала соодветен одговор на драстичниот пад на цените на нафтата. Еластичниот менувачки курс, цврстото почитување на таргетираната инфла...

 • Татјана Лопарски

  Новинарите најчесто предизвикуваат непријатно чувство кај бизнисмените. Објаснувањето за ова е многу едноставно, секој од нас се плаши од јавен настап и секој од нас има трема. Тука нема ништо страшно. Но, токму ова чувство нè враќа од намерата да комуницираме со новинарите кои, патем, работа...

 • Во новиот извештај кој е поддржан од Обединетите нации (ОН) e нотиран широк консензус од страна на научните истражувачи и аналитичарите од областа дека во наредните 10 години обновливите извори на енергија ќе доминираат во секторот и ќе станат најевтин извор на енергија. Во извештајот се потенцира д...

 • Агенцијата за лекови и медицински средства од Република Словенија (JAZMP), по извршената инспекција во погоните за производство на лекови, ги обнови сертификатите за сообразност со начелата на Добрата производна пракса (ГМП (GMP)), со важност од 3 години, дефинирани во Директивата 2003/94/ЕС и член ...

 • Македонската компанија Брако постигна договор за соработка со меѓународната компанија Грин машин (Green Machine) со што започна да произведува возила за чистење на градски улици. Добивајќи ја лиценцата за започнување на производството, Брако ќе произведе 200 возила во првата година кои ќе бидат плас...

 • Ѓорѓи Петрушев

  Винарството велат е дејност за трпеливи инвеститори... многу трпеливи инвеститори. Дејност во која за секој нов лозов назад треба да се чека три години до првиот род, а шансите за корекција на секоја сторена грешка во деловното планирање или реализацијата на плановите доаѓаат најрано со наредната бе...

Back to Top