• Тања Јакоби

  Два возбудливи текста што излегоа под печатарската преса во март годинава сериозно им противречат на кандидатите Доналд Трамп и Берни Сандерс и на мнозинското расположение на јадосаните и огорчени гласачи кои се чувствуваат предадени и од државата и од бизнисите. Не, Америка не е Римското Царство во...

 • Кон крајот на јануари, Фич (Fitch) го намали долгорочниот кредитен рејтинг на Турција во странска валута од BBB- на ниво BB+. Со тоа, според Стандард и Пурс и Мудис, и последната релевантна Рејтинг агенција Фич го намали надворешниот кредитниот рејтинг од инвестициско ниво на ниво „ѓубре&ldquo...

 • Според американските и британските регулаторни тела, Дојче банк дозволила преку нејзините филијали во Москва, во Њујорк и во Лондон, преку т.н. „дулирани трансакции“, нелегално да се изнесат преку 10 милијарди долари надвор од Русија. Истрагата покажала дека банката пропуштила во повеќе ...

 • Производителите на „ветерни фарми“ минатата година поставиле повеќе „моќност“ за производство на електрична енергија од која било друга форма на производство на струја. Со тоа вкупната инсталирана моќност за производство на електрична енергија од ветер минатата година порасна...

 • Николчо Лазаров

  Кога се зборува за Законот за трговските друштва (ЗТД) како еден од основните закони или како што вообичаено се вели „Устав“ на економијата, со сигурност може да се каже дека е еден од законите кој најмногу е менуван и дополнуван од неговиот последен интегрален текст, донесен и објавен в...

 • Агенцијата за катастар на недвижности, преку Твининг (Тwining) програмите на Европската Унија ја реализираше ТАИЕКС (TAIEX) – експертска мисија за воспоставување и одржување тридимензионален катастар во Република Македонија. Имплементатор на оваа експертска мисија е господинот Клас Вандер Хоек...

 • Македонија го интензивира извозот во Русија кој во 2016 година достигнал 48,9 милиони евра. Тоа претставува раст на извозот за 39,5 % во однос на 2015 година, а во исто време увозот е намален за 7,2 %. Со тоа е намален и трговскиот дефицит од 153 на 142,9 милиони евра, додека вкупната трговска разме...

 • Жените да можат да се пензионираат на 59 години, а мажите на 61 година, би предвидувале новите измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кои сè уште се во фаза на разгледување. Според овие измени трошокот за надоместокот што ќе го добиваат во периодот од три години додека да ...

 • Македонски телеком, во партнерство со Министерството за образование и наука и Министерството за информатичко општество и администрација, стартува нов проект – „Смарт училници“, во кои едукативниот процес ќе се одвива врз основа на паметните технологии. Со новиот пилот-проект започн...

 • СОДРЖИНА Зоран Јовановски ДРЖАВАТА ДА НИ ГО БЕРЕ ГАЈЛЕТО?..............12 Мило Ѓукановиќ МНОГУ Е ВАЖНО ВО РЕГИОНОТ ДА ЈА ЈАКНЕМЕ САМОДОВЕРБАТА...............16 Горан Петревски КАКО ДА СЕ СКРОТИ ЧУДОВИШТЕТО?...............24 Фросина Целеска ЗАШТИТНИ СЛОЕВИ НА КАПИТАЛОТ....

Back to Top