• Земјите од Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Поранешна Југословенска Република Македонија, Црна Гора и Србија) имаат недоволно развиени транспортни, електрични и телекомуникациски мрежи, во споредба со просекот на Европската Унија (ЕУ). Затворањето на јазот во јавната инфраструк...

 • Комерцијална банка АД Скопје годинава е добитник на две награди од Европската банка за обнова и равој (ЕБОР). Наградата „Most Active Issuing Bank in 2017 in FYR Macedonia” Комерцијална ја добива во континуитет како најактивна банка во програмите на ЕБОР за поддршка и унапредување на ме...

 • Тања Јакоби

  Може ли во земја во која значаен број жители и понатаму сонува за водовод и за канализација, а преку ден работи во фабрики кои се негација на Индустрија 4.0 да се направи дигитална револуција и да се скокне во возот на развиените земји на 21 век? Во Србија за ова се дебатира интензивно.„За как...

 • Дарко Булдиоски

  Во 2018 година голем број глобални, регионални и локални брендови во самата своја стратегија за социјални медиуми дефинитивно нема воопшто да сметаат на органскиот досег. Дочекуваме уште еден крај на година, ја испраќаме 2017 година полна со драма, со тензии и со промени и ја дочекуваме 2018 година...

 • Заштедете време при регистрација на вашето возило. Од денес со Еуролинк можете да ја купите вашата полиса за регистрација на вашето возило брзо и едноставно, преку веб страницата на Еуролинк осигурување. Имено, за сите на кои им е потребна полиса за регистрација на возилото, односно полиса за осигур...

 • Дејан Јанчевски

  Трагајќи по одговор на прашањето како неповолните природни појави и сѐ поприсутните воени дејствија влијаат врз економскиот развој на една држава, статистичките податоци на површина „исфрлаат“ резултати кои го поткопуваат здравиот разум и создаваат дополнителни варијабли кои ќе треба да ...

 • Александар Стојков

  Меѓународните финансии отсекогаш претставувале возбудливо поле за оние кои имаат многу пари и за оние кои имаат слободно време. Првите учествуваат на меѓународните финансиски пазари и остваруваат добивки или загуби, а вторите им се восхитуваат на глобалните трендови. Како човек кој им се восхитува н...

 • Графиконот покажува дека во текот на последниве десет години Буџетот на Република Македонија постојано го карактеризира дефицит. Притоа буџетскиот дефицит генерално имаше тенденција на пораст, при што од 2014 година наваму почна постепено да се намалува. Во набљудуваниот период вкупните буџетски при...

 • Никола Главинче

  Анализата на односот меѓу трговските друштва и односот меѓу работодавачот и работникот сѐ почесто се задржува на прашањето за деловните тајни и нивната заштита. Без да навлегуваме во теоретски полемики и заклучоци за местото и улогата на ова прашање, во оваа прилика пренесуваме дел од законските акц...

 • Уште на самиот почеток на саемот за авиони во Дубаи домаќинот, авиокомпанијата Емиратс (Emirates), потпиша договор со американскиот производител Боинг (Boeing) да купи 40 авиони од типот „787-10 дримлајнер“ (Dreamliner) за 15,1 милијарда долари. Договорот дојде како изненадување на саемо...

Back to Top