• м-р Александар Матески

    Манастирот „Благовештение Богородично“, односно „Света Пречиста Кичевска“, основан уште во XIV век, се наоѓа на падините на планината Врвои и е оддалечен од Кичево на околу 12 километри. Манастирот е лоциран на левата страна кога се движите по патниот правец Кичево – Де...

  • Александар Матески

    „Рид од скаменето сирење, низ него со векови се провлекувале џиновски црвулци и го дупчеле според својот обем – во тие студени пештери луѓето оставале дел од себе; воздивка здравје, капка сила, ‘ртенка младост; обележувале точен круг на камените ѕидови и копале со клунесто железо в...

  • Александар Матески

    Единствениот асфалтиран пат до село Галичник води низ националниот парк Маврово, покрај самото Мавровско Езеро. На околу 2,5 километри пред скијачките терени, патот скршнува на запад и се извишува по прекрасните падини на Бистра и оттука се потребни уште околу петнаесетина километри за да се пристиг...

Back to Top