• Александар Матески

  Ако преспанскиот крај долг период беше синоним на повлечено езеро, изумрен туризам и лоша инфраструктура, денес регионот доживува вистинска преродба во секој поглед. Езерото е во многу подобра состојба од онаа пред десетина години, голем дел од плажите се добро уредени и со многу содржини, а и патни...

 • Александар Матески

  Стотици легенди, преданија, топоними, кои ги надминуваат нашите граници, се поврзани токму со него, Кралот Марко. Ако првата асоцијација со Прилеп е „градот под Марковите кули“, тогаш водечкото место на листата на најзначајни локалитети кои треба да се видат кога сте во Прилеп е воодушев...

 • Александар Матески

  Малореканскиот крај со селата Гари, Лазарополе, Тресонче, Селце, Росоки, Осој и Могорче е еден од најубавите региони во државава. Името го добива по Мала Река која е најголемата лева притока на реката Радика со должина од околу 21,3 км, а вливот во Радика е на местото наречено Бошков мост. До самиот...

 • Александар Матевски

  Баба Планина со врвот Пелистер (2.601м н.в.) и Галичица со врвот Магаро (2.255м н.в.) се најпознатите планински убавици од кои се протега најдобар поглед кон Преспанското и Охридското Езеро. Со статус на национален парк, и двете планини имаат одличен капацитет за развој на туризмот и за одржување на...

 • Александар Матевски

  Доколку сте за патување во средниот век во Македонија и за совршена комбинација на природни убавини, река, пештера, тврдини, историја, легенди и убава храна, тогаш Девини кули и Пешна се местата кои задолжително треба да ги посетите.Девини кули се наоѓаат во срцето на Македонија, во непосредна бл...

 • Александар Матески

  Стибера и Висока се вистинските археолошки репрезенти во Северна Пелагонија. Сè уште недоистражени, истовремено се вистинска енигма за научниците, но и плодна почва за одржување на бројни легенди и тези за нивниот вистински лик и вистинското значење во минатото. Северна Пелагонија има многу ш...

 • Александар Матески

  Пристапот до овoј изолиран крај, кога се патува преку превојот Стража, води покрај Мавровско Езеро кон Дебар и десно кон одамна иселените села Ничпур и Бродец, односно кон Стрезимир и караулата Победа. Токму таму се наоѓаат скриените недопрени предели на Шар Планина и на Кораб. Само ако се посети ов...

 • м-р Александар Матески

  Манастирот „Благовештение Богородично“, односно „Света Пречиста Кичевска“, основан уште во XIV век, се наоѓа на падините на планината Врвои и е оддалечен од Кичево на околу 12 километри. Манастирот е лоциран на левата страна кога се движите по патниот правец Кичево – Де...

 • Александар Матески

  „Рид од скаменето сирење, низ него со векови се провлекувале џиновски црвулци и го дупчеле според својот обем – во тие студени пештери луѓето оставале дел од себе; воздивка здравје, капка сила, ‘ртенка младост; обележувале точен круг на камените ѕидови и копале со клунесто железо в...

 • Александар Матески

  Единствениот асфалтиран пат до село Галичник води низ националниот парк Маврово, покрај самото Мавровско Езеро. На околу 2,5 километри пред скијачките терени, патот скршнува на запад и се извишува по прекрасните падини на Бистра и оттука се потребни уште околу петнаесетина километри за да се пристиг...

Back to Top