• Александар Матески

  Кожув е планина која се протега на јужната граница на Република Македонија и претставува природна граница меѓу континенталната и медитеранската клима. Нејзиниот највисок врв на територијата на нашата земја е врвот Зелен Брег, висок 2 176 метри, додека највисокиот врв на планината се наоѓа на грчка т...

 • Александар Матески

  Околу петнаесетина километри пешачење по патеката, почнувајќи од планинскиот превој Ѓавато (помеѓу Битола и Ресен), преку Гопеш до Смилево, на околу илјада метри надморска височина, е идеалната прошетка за овој период од годината. Патеката е шумска, а дел, што е сè уште одржан во добра состој...

 • Александар Матески

  Првата асоцијација со Беласица е Беласичката битка. Позната e и уште како битката кај Клуч или кај Клидон (на грчки). На 29 јули 1014 година во близина на планината се одигрува најтешката борба меѓу Самуиловата и византиската војска, предводени од цар Самуил од една и императорот Василиј II...

 • Александар Матески

  Ако преспанскиот крај долг период беше синоним на повлечено езеро, изумрен туризам и лоша инфраструктура, денес регионот доживува вистинска преродба во секој поглед. Езерото е во многу подобра состојба од онаа пред десетина години, голем дел од плажите се добро уредени и со многу содржини, а и патни...

 • Александар Матески

  Стотици легенди, преданија, топоними, кои ги надминуваат нашите граници, се поврзани токму со него, Кралот Марко. Ако првата асоцијација со Прилеп е „градот под Марковите кули“, тогаш водечкото место на листата на најзначајни локалитети кои треба да се видат кога сте во Прилеп е воодушев...

 • Александар Матески

  Малореканскиот крај со селата Гари, Лазарополе, Тресонче, Селце, Росоки, Осој и Могорче е еден од најубавите региони во државава. Името го добива по Мала Река која е најголемата лева притока на реката Радика со должина од околу 21,3 км, а вливот во Радика е на местото наречено Бошков мост. До самиот...

 • Александар Матевски

  Баба Планина со врвот Пелистер (2.601м н.в.) и Галичица со врвот Магаро (2.255м н.в.) се најпознатите планински убавици од кои се протега најдобар поглед кон Преспанското и Охридското Езеро. Со статус на национален парк, и двете планини имаат одличен капацитет за развој на туризмот и за одржување на...

 • Александар Матевски

  Доколку сте за патување во средниот век во Македонија и за совршена комбинација на природни убавини, река, пештера, тврдини, историја, легенди и убава храна, тогаш Девини кули и Пешна се местата кои задолжително треба да ги посетите.Девини кули се наоѓаат во срцето на Македонија, во непосредна бл...

 • Александар Матески

  Стибера и Висока се вистинските археолошки репрезенти во Северна Пелагонија. Сè уште недоистражени, истовремено се вистинска енигма за научниците, но и плодна почва за одржување на бројни легенди и тези за нивниот вистински лик и вистинското значење во минатото. Северна Пелагонија има многу ш...

 • Александар Матески

  Пристапот до овoј изолиран крај, кога се патува преку превојот Стража, води покрај Мавровско Езеро кон Дебар и десно кон одамна иселените села Ничпур и Бродец, односно кон Стрезимир и караулата Победа. Токму таму се наоѓаат скриените недопрени предели на Шар Планина и на Кораб. Само ако се посети ов...

Back to Top