• Фатмир Бесими

    Од 50-тите години на 20 век, речиси во исто време додека се создаваше идејата за Европска унија, човештвото го почна своето „патување кон ѕвездите“ односно се направија првите напори за „освојување на вселената“. Оваа мисија ја следеа многу неуспешни обиди за лансирање на рак...

  • Горан Петревски

    Како едно од најактуелни прашања на преминот од 2014 кон 2015 година се наметна најновата реформа на високото образование. За жал, јас не можам да се сетам која реформа по ред е оваа – три илјади седумстотини четириесет и шеста или така некако... Се надевам дека некој од читателите има подобра...

Back to Top