• Никола Главинче

    Функционирањето на секое трговско друштво односно компанија е подложно на обврската од континуирано и доследно следење и примена на законските решенија. Често законите се носат брзо, без соодветна расправа, со што се намалува можноста за целосно запознавање со нивните решенија од страна на физичките...

  • Благица Петрески

    „Крушевска жена“ е пилот-модел на социјално претприемништво, чија мисија е економско јакнење на жените. Со бавен економски развој, висока стапка на невработеност и сиромаштија се соочуваат речиси сите помали локални заедници во Македонија. Крушево се соочува со истите проблеми. Невраб...

  • Мирослав Саздовски

    ЗА МЕДИУМСКИТЕ ЕКСТЕРНАЛИИ И ЗА ДЕВИЈАЦИИТЕ Иако модерниот капитализам, во економска смисла, ги третира медиумите како и секој друг бизнис, општо е прифатен фактот дека во еден поширок контекст медиумите претставуваат посебен општествен феномен. Всушност, анализирајќи ги медиумите и од чист екон...

  • Тања Јакоби

    Како што имаше индиската дијаспора силно влијание за создавање на Бангалор, еден од светските ИТ центри, така е можно и во Србија, во Македонија и во Босна и Херцеговина да се направи локално спојување на Силиконската долина и домицилните институции и ресурси. Прочитајте ги овие две куси прик...

  • Мирослав Саздовски

    „Демократијата е толку многу преценета“ – Френк Андервуд, фиктивен лик од серијата „Куќа од карти“ Изминативе декади на политичката сцена се појави еден нов бран на политички парадокс што излегува од рамките на досегашната доктрина на политичкиот ПР. Првичниот успех...

  • Никола Главинче

    Формата на организирање на трговското друштво го определува и обемот на одговорност на лицата и на органите овластени за управување, за застапување и за надзор. Независно од формата, совесното, уредното и законитото работење на трговците претставува законски императив и природна етичка обврска...

  • Мирослав Саздовски

    Светската дипломатска активност, или подобро, светската реал-политика секогаш била соочена со големи предизвици. Денес светот е под силна закана од милитантни групации како што е ИСИС, кои не само што претставуваат регионална безбедносна закана, туку и голем извозник на проблеми. Хуманитарната...

  • Мирослав Саздовски

    Прирачник за следење на американските избори за претседател За 10 месеци, точно на 8 ноември (вторник) оваа година, граѓаните на Америка ќе го изберат идниот претседател на САД. Во рамките на еден од најкомплексните политички системи, изборот на претседател, иако има ограничени ингеренции врз с...

  • Мирослав Саздовски

    Изминативе изданија на „Економија и бизнис“ се занимаваме со новата политичка парадигма што ги освојува политичките центри низ светот. Од аспект на пристапот до довербата на гласачите се работи за една нова доктрина што претендира да ја исфрли досегашната конвергенција на левите и на дес...

  • Никола Главинче

    Во моралот, како и во уметноста, да се зборува не е ништо – да се работи, тоа е сé! (Жосеф - Ернес Ренан) Со примената на Законот за административни службеници (Сл. весник на РМ бр. 27/14) започна и примената на Кодексот за административни службеници што има цел да ги подигне професион...

Back to Top