• Винарската визба „Тиквеш“ ја доби акредитацијата за организирање обуки на престижната Лондонска школа за вино и жестоки пијалаци – Wine & SpiritsEducation Trust (WSET), најголемиот светски провајдер на обуки во доменот на виното и жестоките пијалаци. Школата „Вински едука...

 • Долгорочно девизно штедење е новиот производ на Стопанска банка а.д. Битола наменет за оние кои сакаат безбедно и сигурно, абрзо размножување на парите без непотребни ризици. Производот се издвојува од сите останати понуди за штедење токму според повисоката стапка од 4,5 проценти на годишно ниво со ...

 • Советот на Народната банка на Република Македонија денес одржа редовна седница на која беше разгледан и усвоен најновиот Квартален извештај. Притоа, уште еднаш беше истакнато дека и последното намалување на основната каматна стапка во текот на минатата година е извршено во услови на поволна надвореш...

 • Времето е „најскапата“ услуга која ја плаќате во светот на транспортот. Затоа навремената испорака го дава и првиот сигнал во препознавање на квалитетот и во сериозноста на услугата. Но,ова е само дел од вредноста што брендот на успешен превозник може да ја носи. Дени Интернационал е мак...

 • Извештајот за Република Македонија за 2018 година што го објави денес Извршниот одбор на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) претставува финално заокружување на оцените од редовниот годишен преглед на македонската економија спроведен во ноември минатата година во рамки на Мисијата, според член 4 од С...

 • Борче Стаменковски

  Прометот на девизниот пазар останува на високо ниво. Во вкупниот промет еврото учествува со околу 81 %, американскиот долар со околу 13 %, а останатите валути вкупно опфаќаат околу 6 % од вкупниот девизен пазар.Во просек, во октомври истргувани се 35,9 милиони евра дневно на девизниот пазар. Понудат...

 • Штефан Петер

  Доколку се водиме од емоциите, може да ја сакаме или да ја мразиме, но не може да се негира фактот дека Европската Унија е моќна сила во светската економија и политика. Никако не смееме да заборавиме дека ЕУ е политичка, но многу поважно, економска организација која ја сочинуваат 28 земји. Целта на ...

 • Влатко Стојановски

  Придобивките од започнатиот процес на интеграција на Македонија веќе се чувствуваат и дополнително ќе се интензивираат со влезот на Македонија во НАТО и започнувањето на преговорите со Европската Унија, што ќе ја зголеми довербата во македонската економија и ќе донесе повеќе странски инвестиции и но...

 • Сергеј Зафироски

  Иако генерално на прв поглед промената на позициите не е значајна, од рангирањето на трите најдобри маркети во Македонија постои можност за дефинирање на неколку различни трендови кои може да се очекуваат во следниот период. Во претходната 2017 година најпреферирани три маркети се: Кам, Тинекс и Ве...

 • На 15 јануари 2019 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани клучните показатели за домашната економија и движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари, во контекст на поставеноста на монетарната политика. По намалувањет...

Back to Top