• Во среда, на 7 септември во 11:00 часот, Германската Амбасада во Скопје во соработка со германската фирма Дрекслмајер, организира конференција на тема: „Дуалното образование во Дрекслмајер-Македонија“. Конференцијата ќе ја отвори Амбасадорката на Сојузна Република Германија, д-р Кр...

 • Димитар Николоски

  Можноста да се запознае германскиот дуален систем за стручно образование и тренинг претставува голем предизвик. Токму со овој предизвик лично се соочив и јас, кога во рамките на програмата за доживотно учење на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност одблизу го запозна...

 • Ана Чоловиќ Лешоска

  Во Македонија забележуваме обилни водни текови во високопланинските предели, особено во националните паркови како заштитени подрачја. Иако овие текови се од витално значење за екосистемот и за опстанокот на живиот свет, тие исто така се перципираат и како извор за производство на електрична енергија...

 • На крајот на јануари 2016 година, Македонија го усвои Законот за тарификација на услугите поврзани со дистрибуцијата на вода. Од друга страна, пак, постепено започна институционална соработка меѓу Министерството за животна средина и неколку агенции за вода во Македонија со цел да се засилат капаците...

 • Водните сили на Треска одамна го привлекувале вниманието на техничката интелигенција и на стопанствениците. Општа студија за искористување на водите на Треска на излезот од кањонот близу до Скопје е изработена во 1930 година, а до реализација на проектот за браната и за хидроцентралата „Матка&...

 • Според хидрогеографските услови во Република Македонија има четири речни сливови и три големи природни езера, од кои најголем дел се формираат преку врнежи. Земјава не е богата со површински води (околу 3 000 m3/жител) и тие најмногу зависат од врнежите. Поради морфолошката, хидрогеолошката и хидрог...

 • Човечкото тело во најголем процент се состои од вода, а тој варира во зависност од возраста. Секое живо суштество има потреба од вода за да функционира правилно, таа е незaменлива основа на сите телесни течности. Телото има потреба од вода за речиси сите свои функции, за да ја ресорбира храната и ...

 • Единствениот македонски филм на натпреварот „MyRodeReel“ во моментот се наоѓа на 14тото место од вкупно 1225 филмови ! Останаа уште само 2 дена гласање, да им помогнеме на овие наши млади уметници! Краткиот филм на метафоричен начин ја покажува бесмисленоста на војната и се оби...

 • Зоран Јовановски

  Брегзит ја менува историјата на светот. Коментарите што досега ги читавме се однесуваа на првичните ефекти, но што всушност треба да се очекува на подолг рок, политички и економски, во Велика Британија, ЕУ, Македонија? Велика Британија „Ние од Островот нема никогаш да се откажеме од фунтата ...

 • Горан Петревски

  Цела Европа со нетрпение го чека 23 јуни – денот кога Британците треба да дадат одговор на прашањето од милион долари: дали да се остане во Европската Унија (ЕУ) или еднострано да се раскине „бракот“. За жал, не сум пророк и не можам да го предвидам резултатот од референдумот, н...

Back to Top