• Зоран Витанов

  Слободата не е наследство, таа мора да се постигнува секојдневно Пред 250 години во САД се случи револуција. Овој настан буквално го смени курсот на светската историја. Таа беше предводена од луѓе кои не сакаа друг да им диктира што да прават, кога и како да го прават тоа. Не сакаа повеќе нивнит...

 • Лидија Георгиева

  „Ако имам видено подалеку, тоа е зашто сум стоел на плеќите на Џинови.“ Сер Исак Њутн (1643-1727) Дали е возможно чувството на среќа да се изрази со бројки? Според американскиот модел, можно е. Истражувањата од Универзитетот во Принстон покажале дека заедно со растот на годишната зарабо...

 • Тереза Серафимова

  „Убеден сум дека околу половина од границата меѓу успешни и неуспешни претприемачи е само едноставна упорност“ - Стив Џобс Минатата недела со висок интензитет разбрануваната деловна јавност од скандалот на Групацијата Фолксваген, во салите за состаноци (повторно) го поттикна прашањето з...

 • Никола Главинче

  Функционирањето на секое трговско друштво односно компанија е подложно на обврската од континуирано и доследно следење и примена на законските решенија. Често законите се носат брзо, без соодветна расправа, со што се намалува можноста за целосно запознавање со нивните решенија од страна на физичките...

 • Благица Петрески

  „Крушевска жена“ е пилот-модел на социјално претприемништво, чија мисија е економско јакнење на жените. Со бавен економски развој, висока стапка на невработеност и сиромаштија се соочуваат речиси сите помали локални заедници во Македонија. Крушево се соочува со истите проблеми. Невраб...

 • Мирослав Саздовски

  ЗА МЕДИУМСКИТЕ ЕКСТЕРНАЛИИ И ЗА ДЕВИЈАЦИИТЕ Иако модерниот капитализам, во економска смисла, ги третира медиумите како и секој друг бизнис, општо е прифатен фактот дека во еден поширок контекст медиумите претставуваат посебен општествен феномен. Всушност, анализирајќи ги медиумите и од чист екон...

 • Тања Јакоби

  Како што имаше индиската дијаспора силно влијание за создавање на Бангалор, еден од светските ИТ центри, така е можно и во Србија, во Македонија и во Босна и Херцеговина да се направи локално спојување на Силиконската долина и домицилните институции и ресурси. Прочитајте ги овие две куси прик...

 • Мирослав Саздовски

  „Демократијата е толку многу преценета“ – Френк Андервуд, фиктивен лик од серијата „Куќа од карти“ Изминативе декади на политичката сцена се појави еден нов бран на политички парадокс што излегува од рамките на досегашната доктрина на политичкиот ПР. Првичниот успех...

 • Никола Главинче

  Формата на организирање на трговското друштво го определува и обемот на одговорност на лицата и на органите овластени за управување, за застапување и за надзор. Независно од формата, совесното, уредното и законитото работење на трговците претставува законски императив и природна етичка обврска...

 • Мирослав Саздовски

  Светската дипломатска активност, или подобро, светската реал-политика секогаш била соочена со големи предизвици. Денес светот е под силна закана од милитантни групации како што е ИСИС, кои не само што претставуваат регионална безбедносна закана, туку и голем извозник на проблеми. Хуманитарната...

Back to Top