• проф. д-р Драгољуб Арсовски

  Веќе подолг временски период банкарскиот бизнис во светот поминува низ сериозна турбуленција. Најнова е грчката должничка криза. Каква е Вашата оценка за оваа криза и за ефектите за тамошниот банкарски систем? Д. Арсовски: Изминативе 8-9 години сведоци сме на многу интересни случувања што се ...

 • Професор д-р Терзиовски,

  Реконструкција на бизнис-моделот – на што да се внимава? Реконструкцијата на бизнис-процесите (РБП) е еден од бројните пристапи што се користат за редизајн на бизнис-моделите со цел операциите одново да се поврзат со надворешниот амбиент што се менува од политички, од економски, од општествен...

 • Сем Вакнин

  Разговорот со Сем Вакнин е секогаш интересен. Уште пред три години на страниците на „Економија и бизнис“ го прогнозираше забавувањето на кинеската економија и падот на вредноста на кинеските акции. Во оваа прилика разговараме за достасаните неизмирени обврски, за неплаќањето и за банкрот...

 • Интервју со Бранко Азески

  "Во наредните 10 години потребно е да искреираме нов економски амбиент во кој зборовите извоз и конкурентност ќе станат синоними за нашиот понатамошен развој. Новите генерации сопственици и менаџери на македонските компании би требало да бидат гаранција за тој процес." Господине Азески, оставате...

 • Интервју со Ебру Радевски

  Госпоѓо Радевски, Вие сте генерален менаџер на Скопје сити мол. Во октомври минатата година, овој шопинг-центар прослави две години од отворањето. За почеток, може ли да нè потсетите на основните параметри на Скопје сити мол во однос на просторот што го зазема, бројот на продажни места, најго...

 • Или Марку

  Господине Марку, вие сте претседател на Собранието на Институтот на директори. За почеток, што точно претставува изразот „директор“ во контекст на Институтот на директори? Би сакал, пред сè, да ве поздравам и да се заблагодарам на поканата за интервју во вашиот економски магазин ...

 • Зоран Ставрески

  Господине Ставрески, за почеток сакам да Ве прашам за нешто што се случи изминативе години, а мислам дека помина без да го добие вниманието што го заслужува. Пред неколку години Вие бевте избран за претседавач на Годишното собрание на ММФ и Светска банка. Јас сум сигурен дека во нашиот животен век т...

 • Интервју со Минчо Јорданов

  Господине Јорданов, на неодамнешната конференција на Европската бизнис асоцијација, каде што бевте првиот претседател, изјавивте дека асоцијацијата била формирана за да помогне Македонија да ја постигне таа многу посакувана цел – да стане дел од Европската унија. Како гледате на овој процес од...

 • Интервју со Маринос Стратопулос

  Господине Стратопулос, вие сте генерален директор за Меѓународни активности во Групацијата на Националната банка на Грција (НБГ). Да започнеме со некои клучни информации за Групацијата, нејзината големина, клучните финансиски показатели итн. M. Стратопулос: Пред да се осврнам на некои од клучните п...

 • Интервју со Сања Танчевска

  Госпоѓо Танчевска, вие сте на чело на Триглав осигурување АД. Вашето друштво за осигурување е дел од Групацијата Триглав од Словенија. Каде е присутна оваа Групација и кои се основните елементи на нејзината бизнис стратегија? С. Танчевска: Групацијата Три­глав е водечката финансиско-осигурителн...

Back to Top