• Интервју со Минчо Јорданов

    Господине Јорданов, на неодамнешната конференција на Европската бизнис асоцијација, каде што бевте првиот претседател, изјавивте дека асоцијацијата била формирана за да помогне Македонија да ја постигне таа многу посакувана цел – да стане дел од Европската унија. Како гледате на овој процес од...

  • Интервју со Маринос Стратопулос

    Господине Стратопулос, вие сте генерален директор за Меѓународни активности во Групацијата на Националната банка на Грција (НБГ). Да започнеме со некои клучни информации за Групацијата, нејзината големина, клучните финансиски показатели итн. M. Стратопулос: Пред да се осврнам на некои од клучните п...

  • Интервју со Сања Танчевска

    Госпоѓо Танчевска, вие сте на чело на Триглав осигурување АД. Вашето друштво за осигурување е дел од Групацијата Триглав од Словенија. Каде е присутна оваа Групација и кои се основните елементи на нејзината бизнис стратегија? С. Танчевска: Групацијата Три­глав е водечката финансиско-осигурителн...

Back to Top