• Интервју со Сања Танчевска

    Госпоѓо Танчевска, вие сте на чело на Триглав осигурување АД. Вашето друштво за осигурување е дел од Групацијата Триглав од Словенија. Каде е присутна оваа Групација и кои се основните елементи на нејзината бизнис стратегија? С. Танчевска: Групацијата Три­глав е водечката финансиско-осигурителн...

Back to Top