• Матеја Лаврич и Станислава Вабшек

  Бизнис Акцелераторот УКИМ ја зајакнува регионалната поврзаност со клучните актери од Балканот и затоа беше домаќин на индустрискиот акцелератор Колектор Дигитал од Словенија на 10 октомври 2019 година. На настанот учествуваа стартапи поддржани од Бизнис Акцелераторот УКИМ и Фондот за иновации и техн...

 • Елена Младеновска-Јеленковиќ

  Покрај ангажманот во „Тиквеш“, Вие сте извршен директор на Здружението „Вина од Македонија“. Кажете ни најпрвин малку повеќе за самото здружение, неговите цели и досегашните клучни активности. Е. Младеновска-Јеленковиќ: Здружението „Вина од Македонија“ е организа...

 • Ралица Губерова

  Евроинс успеа да израсне во стабилна компанија чија основна цел е обезбедување сигурност за своите клиенти и за своите партнери. Евроинс иншуранс груп е една од најамбициозните компании во овој дел од светот. Кажете ни нешто повеќе за компанијата, за нејзиното основање и за нејзиното присуство в...

 • Мелита Гугуловска

  Сава осигурување АД Скопје е дел од Сава осигурување групацијата од Словенија. Кажете ни нешто повеќе за групацијата, нејзините финансиски параметри, присуството и позицијата на регионалниот пазар. М. Гугуловска: Нашата мајка компанија, Сава Ре е една од најголемите реосигурителни компании во Центр...

 • Христо Кондовски

  Во јуни 2017 година, кога имавме интервју со Вас, СН Осигурителен брокер беше најбрзорастечко брокерско друштво во секторот на осигурување. Каде сте сега на пазарот? Х. Кондовски: СН Осигурителен брокер АД Битола продолжува со трендот на брзо растење во секоја смисла на неговото работење и станува ...

 • Пол Томсен

  За да се постигне поголема конвергенција на приходите со ЕУ потребно е спроведување на амбициозна реформска агенда и решавање на долготрајните слабости на пазарот на трудот, во судството и во јавната администрација. Пол Томсен, 64-годишен Данец, е добро познат меѓу економистите во нашава земја &nda...

 • Анет Диксон

  Подобрувањето на човечкиот капитал бара длабоки и тековни реформи што се надоврзуваат, како и упорност. Со оглед на големината на предизвиците за човековиот развој во Северна Македонија и во Западен Балкан, особено од аспект на перспективите за приклучување кон ЕУ, императив е земјите да дејствуваат...

 • Луиџи Зингалес

  Се соочуваме со многу опасна интеракција меѓу неуспехот на демократскиот систем кој тежнее да биде обликуван од парите и од нееднаквоста во приходите, што води до распределба на ресурсите кај мал број луѓе. Главен говорник годинава на средбите на Холандско-белгиската конституенца во Скопје беше Луи...

 • Дубравка Негре

  Веројатно малкумина возачи додека ја минуваат делницата Демир Капија–Смоквица ќе се сетат од каде беа парите за ова современо автопатско решение. Слично е и со други работи кои ги среќаваме секојдневно – од сувомесни или други производи до системи за водоснабдување или прочистителни стан...

 • Ѓорѓе Војновиќ

  За почеток, како ги оценувате состојбите во осигурителниот сектор во регионот Адрија во кој групацијата Триглав е најголема осигурителна и финансиска групација и една од водечките во Југоисточна Европа? Што покажуваат резултатите на групацијата Триглав? Ѓ. Војновиќ: Состојбите на осигурителните паз...

Back to Top