• Дубравка Негре

  Веројатно малкумина возачи додека ја минуваат делницата Демир Капија–Смоквица ќе се сетат од каде беа парите за ова современо автопатско решение. Слично е и со други работи кои ги среќаваме секојдневно – од сувомесни или други производи до системи за водоснабдување или прочистителни стан...

 • Ѓорѓе Војновиќ

  За почеток, како ги оценувате состојбите во осигурителниот сектор во регионот Адрија во кој групацијата Триглав е најголема осигурителна и финансиска групација и една од водечките во Југоисточна Европа? Што покажуваат резултатите на групацијата Триглав? Ѓ. Војновиќ: Состојбите на осигурителните паз...

 • Александар Милошоски

  1. Сојуз на Возачи на Македонија е редок пример на компанија која опстојува повеќе од 60 години и бележи постојан раст. На што се должи успехот на компанијата? - Би ја издвоил како клучна грижата кон нашите клиенти и нашите вработени, која неминовно ни го трасира патот кон успехот. Не се многу о...

 • Зоран Балевски, управител на Мега Солар

  Пред осум години го реализиравме, во тоа време, пионерскиот проект за изградба на фотоволтаична централа со капацитет од 1 MW. Господине Балевски, Мега Солар пред осум години инвестираше во фотоволтаична централа во Општина Новаци. Какви се Вашите искуства од оваа инвестиција? Мега Солар и мојот т...

 • Христо Кондовски

  Што претставува СН Сообраќаен Центар? Христо Кондовски: СН Сообраќаен Центар претставува најголема домашна Greenfield инвестиција во последните 10 години во Битола каде што шест акционери стигнале до идеја да инвестираат во нов бизнис, односно во мултифункционален објект кој обединува повеќе дејно...

 • Сашо Василевски, претседател на УО и генерален директор на МЕПСО

  Инвестирањето во преносната мрежа ќе ја подобри стабилноста и ќе го зголеми преносниот капацитет на мрежата и ќе биде стимул за нови приватни инвестиции во производни капацитети. Господине Василевски, МЕПСО е една од клучните алки во синџирот на снабдување со електрична енергија, која се грижи за п...

 • Штефан Петер, претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија

  Во сите земји каде што сме присутни, значително повеќе од 50 отсто од корисниците повторно го одбраа ЕВН. Г. Штефан Петер, со новиот Закон за енергетика целосно се либерализира пазарот за електрична енергија во земјава. Како ќе влијае либерализацијата на позицијата на ЕВН Македонија на пазарот, но ...

 • Драган Миновски, претседател на УО и генерален директор на Електрани на Северна Македонија

  Сите чекори кои се прават во компанијата, како и новите инвестиции, се во насока на поголемо производство, намалување на трошоците и зголемување на конкурентноста. Господине Миновски, АД ЕСМ е ’рбетот на македонското стопанство – 90 отсто од домашната произведенa електроенергија е од ка...

 • Кочо Анѓушев, заменик на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања

  Направивме добар компромис меѓу барањата од европската регулатива за дерегулацијата, либерализацијата на пазарот итн., но имајќи ги предвид и состојбите во нашава држава. Господине Анѓушев, какви се Вашите оцени од досегашната примена на Законот за енергетика кој беше донесен пред една година? Зак...

 • Марко Бислимоски, претседател на Регулаторната комисија за енергетика

  Нема повеќе да ги нормираме трошоците, туку посебно ќе го анализираме секој трошок имајќи предвид дека имаме 15-годишно искуство во однос на определувањето на цените на електричната енергија. Со овој нов пристап, уште повеќе ќе извршиме притисок врз регулираните компании да ја зголемат својата ефика...

Back to Top