Интервјуа
ПРЕДЛАГАМЕ ВОВЕДУВАЊЕ НА ОТВОРЕНИ ЛИСТИ

Дарко Алексов
Директор на граѓанската асоцијација МОСТ

 

 

Господине Алексов, вие сте на чело на граѓанската асоцијација МОСТ, која веќе цели 13 години ги набљудува изборните процеси, како во Република Македонија, така и во странство, како дел од набљудувачките мисии на ОБСЕ/ОДИХР и ЕНЕМО. Ваквото искуство ви дава сериозен кредибилитет во дискусијата на оваа тема. Каква е вашата генерална оценка за досегашните избори во Македонија што сте ги набљудувале?

Д. Алексов: Генерално, Македонија има добро изборно законодавство, дури на моменти и презаситеност од законски одредби, што го следи генералниот тренд на регулирање на подзаконска материја со закон со цел обезбедување некаква повисока гаранција за спречување на нерегуларностите. Сепак, сведоци сме дека законот се прекршува, односно она што недостасува е имплементација на законот и отсуство или неконзистентност во санкционирањето на изборните нерегуларности.

 

Прочитајте повеќе во печатеното издание

ПРЕПОРАЧАНО

Back to Top