Интервјуа
РУСИЈА ЌЕ ЈА ПРЕЖИВЕЕ КРИЗАТА, НО СО ВИСОКА ЦЕНА

Интервју со Минчо Јорданов

Господине Јорданов, на неодамнешната конференција на Европската бизнис асоцијација, каде што бевте првиот претседател, изјавивте дека асоцијацијата била формирана за да помогне Македонија да ја постигне таа многу посакувана цел – да стане дел од Европската унија. Како гледате на овој процес од денешна дистанца? Се намалија ли разликите меѓу европските и македонските бизнис стандарди?


М. Јорданов: Мислам дека во тој поглед може да се констатира дека на микроплан, значи на ниво на претпријатие, се постигнаа резултати што можеме да ги оцениме за прилично големо приближување на квалитетот и на стандардите на македонските претпријатија. За разлика од претходниот период кога беше најважно да се произведе, сега стана јасно дека треба да се произведе тоа што го бара купувачот. Мислам дека тоа Макстил...

 

Прочитајте повеќе во печатеното издание

ПРЕПОРАЧАНО

Back to Top