Е-Б-Ф-Б
ВЛИЈАНИЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ ВРЗ ПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ

Мирче Јовановски, новинар
Економија и бизнис - АРХИВА

Првиот човек на компанијата, Сашо Василевски, вели дека електромобилноста се наметнува како иднина и таа е особено добра од аспект на заштита на животната средина.
„МЕПСО ги следи светските трендови и проактивно дејствува кон новите предизвици. Во соработка со реномирани странски консултанти изработивме Студија за влијанијата на електромобилноста врз електроенергетскиот систем и таа наскоро ќе биде достапна за јавноста. Овој документ ќе биде основа за нашите идни чекори како оператор на електропреносниот систем во овој правец“, вели Василевски.

КАКО ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈАТА ЌЕ ВЛИЈАЕ ВРЗ ЦЕНАТА НА СТРУЈАТА?

ЕНЕРГЕТСКАТА ТРАНЗИЦИЈА ТЕМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЕНЕРГЕТСКИ ФОРУМ

НОВИ ФИЛТРИ ВО РЕК БИТОЛА

(Економија и бизнис, печатено издание, мај 2019 година)

ПРЕПОРАЧАНО

Back to Top