Е-Б-Ф-Б
ГУВЕРНЕРОТ НА НБРМ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗБОР НА ДВА НОВИ ВИЦЕГУВЕРНЕРИ


Согласно Законот за Народна банка на Република Македонија гувернерот на НБРМ Анита Ангеловска-Бежоска достави предлог до Собранието на Република Македонија за именување на испразнетите места на два вицегувернери на НБРМ. Предложените кандидати за вицегувернери се Емилија Нацевска и Ана Митреска.

Емилија Нацевска е поранешен директор на Дирекцијата за платен биланс во НБРМ и поранешен вицегувернер во периодот јули 2003 – јули 2010 година. Моментно е  советник на гувернерот за платни системи и евроинтеграции.

Ана Митреска е во НБРМ од 2000 година. Од 2011 година наваму е директор на Дирекцијата за  монетарна политика и истражувања.

ПРЕПОРАЧАНО

Back to Top