Актуелно
ВО ПРОДАЖБА НОВИОТ БРОЈ (мај 2018)


 

 СОДРЖИНА

Андреас Елснер

ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА ЌЕ ГО НАПРАВИ СВЕТОТ ПОДОБРО МЕСТО ЗА ЖИВЕЕЊЕ..............12

 

 

Гордан Георгиев

АЛБАНЦИТЕ - (Предлог - прирачник за Македонците).....................18

 


Љупчо Поповски

2001: ОДИСЕЈА ВО ВСЕЛЕНАТА – МИСТЕРИЈА КОЈА ТРАЕ...............24

 

Јан Сметс

ЗАЈАКНЕТЕ ЈА ЕКОНОМИЈАТА, ПОЛЕСНО ЌЕ СЕ СООЧИТЕ СО ПОВИСОКИ КАМАТНИ СТАПКИ...............32

 

Борјан Пановски

ЕКСТРЕМНИ МЕРКИ НА МОНЕТАРНА И ФИСКАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО ПОСТКРИЗНИОТ ПЕРИОД 2011 – 2018 ГОДИНА И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ И ПОСЛЕДИЦИ ЗА ГЛОБАЛНИОТ ФИНАНСИСКИ, ПОЛИТИЧКИ И СОЦИОЕКОНОМСКИ СИСТЕМ (ПРВ ДЕЛ)..............40

 

Јован Пехчевски

ПЕРСОНАЛИЗИРАНО УЧЕЊЕ: СОГЛЕДУВАЊА И ПЕРСПЕКТИВИ..............44Штефан Петер

БИЗНИСОТ ЌЕ ПОМОГНЕ ВО СОЗДАВАЊЕ МЛАДИ КАДРИ КОИ ЌЕ ОДГОВОРАТ НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НОВОТО ДИГИТАЛНО ВРЕМЕ...............52

 

Влатко Стојановски

ПОГОЛЕМА ИНКЛУЗИВНОСТ НА ДОМАШНИТЕ КОМПАНИИ ВО ЛОКАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ СИНЏИРИ НА СНАБДУВАЊЕ СО ЦЕЛ ДА СЕ МАКСИМИЗИРААТ ЕФЕКТИТЕ ОД СТРАНСКИТЕ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗЕМЈАВА...............56

 

Павле Гацов

СО ЕДЕН ДИГИТАЛЕН КУРШУМ – ДО СЕДУМ ЗАЈАЧИЊА ОД ОБЛАСТА НА ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ..............62

 

Петар Трпески

СЕ ИЗДВОЈУВАМЕ НА ПАЗАРОТ ПО ПРОЕКТНОТО ФИНАНСИРАЊЕ...............64

 

 

Дејан Јанчевски

ФИНАНСИСКА АМАЛГАМАЦИЈА..............68

 


Јовица Јанковиќ

МАКЕДОНИЈА ВО НАРЕДНИТЕ 25 ГОДИНИ..............70

 

  

Мирослав Саздовски

СЕВЕРНА КОРЕЈА – вторпат...............78 

 

Дарко Булдиоски

ЗОШТО НЕ Е ДОВОЛНА САМО ДОБРА (ТВ) РЕКЛАМА?.................82

 

 

Мирослав Саздовски

ДИГИТАЛЕН САМИТ НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН...............84

 

 

Дуке Бојаџиев

НА МУЗИКАТА НЕ Ѝ ТРЕБА ЗБОРОТ ЗА ДА ДОПРЕ..............94

 

  

Емануел Рембер 

МОЈОТ ПРИЈАТЕЛ ЧЕРЧИЛ (1874 – 1965)...............100 

 

 

Лидија Георгиева

ПРОГНОЗИРАЊЕТО НА ИДНИТЕ ИНСПИРАЦИИ Е БАРОМЕТАР ЗА НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ...............102

  

Ѓорѓи Јаневски

САМО ЗА ВОЗРАСНИ..............106

 

 

ЗАЕДНО СО ПРЕОСТАНАТИТЕ СОДРЖИНИ - НА ВКУПНО 120 СТРАНИЦИ...

ПРЕПОРАЧАНО

Back to Top