Е-Б-Ф-Б
ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ОПЕРАТОРИ ОД ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА ДОГОВОРИЈА СОРАБОТКА

блиц свет

Ова, на средба во Порторож, го договорија директорите на операторите за железнички товарен сообраќај на Македонија, на Словенија, на Хрватска, на Босна и Херцеговина, на Србија и на Црна Гора. Според договорoт, операторите ќе ја унапредуваат соработката за да обезбедат поквалитетни услуги на деловните партнери со што ќе придонесат за зголемување на обемот на транспортот. На состанокот е потпишан меморандум за соработка со кој е договорен заеднички ангажман за развој на нови квалитетни услуги за своите комитенти, што позитивно ќе се одрази на економскиот развој на регионот и на пренасочување на тековите на стоката од патен преку железнички превоз. Како што укажуваат превозниците, во железничкиот товарен сообраќај во овие држави ги поврзуваат заедничките развојни вредности, како и сознанието дека заедничката соработка ќе доведе до постигнување подобри деловни успеси. Според договореното, операторите ќе ги информираат владите во своите држави за преиспитување на можноста за воведување соодветни финансиски и други мерки во склад со фондовите на ЕУ. 

ПРЕПОРАЧАНО

Back to Top